Vyhodnotili slovensko-francúzsky projekt o M. R. Štefánikovi

TASR, 11. decembra 2018 12:50

Kinosálu zaplnilo 160 žiakov a pedagógov, ktorí odprezentovali osem projektov.

Bratislava 11. decembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére bolo v utorok miestom slávnostného vyhodnotenia bilaterálneho slovensko-francúzskeho projektu Slovensko-francúzska výzva 2018 - I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika. Kinosálu zaplnilo 160 žiakov a pedagógov, ktorí odprezentovali osem projektov podporených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a francúzskou organizáciou Misia k storočnici I. svetovej vojny.
Milan Rastislav Štefánik Foto: TASR
"Našim zámerom bolo pripomenúť a spoločne osláviť 100. výročie ukončenia Veľkej vojny. Išlo o hľadanie spôsobov ako nadviazať spoluprácu slovenských škôl s francúzskymi školami, podporiť rozvoj kreativity, multidisciplinarity, kritického myslenia, občianskych a jazykových kompetencií," povedala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.

Hlavnou témou bilaterálnej slovensko-francúzskej výzvy, ktorú vyhlásili v marci tohto roka, bolo výročie ukončenia 1. svetovej vojny spolu s osobnosťou M. R. Štefánika. "Cieľom bolo sprostredkovať slovenským a francúzskym školám možnosť spoločne si prostredníctvom projektov prierezového charakteru pripomenúť odkaz historických udalostí aj vo svetle aktuálneho diania vo svete," priblížila výzvu, ktorej "zámerom bolo tiež ukázať mladým generáciám, aké dôležité je poznanie minulosti pri vytváraní spoločnej budúcnosti, boj proti akejkoľvek forme extrémizmu a upevňovanie hodnôt mieru a bezpečnosti ako posolstva 1. svetovej vojny".

Na výzvu reagovalo 14 slovenských a 14 francúzskych škôl. "Tieto školy zároveň získali od nášho partnera Misie k storočnici I. svetovej vojny označenie storočnica ako ocenenie kvality navrhovaných projektov," doplnila Nachtmannová. Na vyhodnotení odprezentovali osem spoločných projektov, ktoré boli s finančnou podporou slovenskej a francúzskej strany realizované od septembra do konca novembra. Žiakom sa podarilo oživiť príbehy aj sto rokov po vojne, ukázali, aké významné miesto mali v záchrane životov vojakov malé Curie, priblížili osobnosť M. R. Štefánika z rôznych aspektov jeho života a pripomenuli dôležitosť poznania konkrétnych miest významných bitiek a pamätníkov padlých vojakov v 1. svetovej vojne. "Dozvieme sa tiež viac o účasti obyvateľov slovenského regiónu v československých légiách vo Francúzsku," dodala k prierezovým a multidisciplinárnym projektom, ktorých realizácia bola spojená s naštudovaním odbornej literatúry, prípravou divadelného predstavenia, tvorbou expozícií, plagátov, komiksov, máp, videí, blogov a modelov.

V závere príhovoru štátna tajomníčka poďakovala pedagógom, ktorým sa vďaka ich nadšeniu a angažovanosti podarilo netradičnými metódami učenia podporiť kritické myslenie a občianske kompetencie žiakov a prepojiť formálne vzdelávanie s neformálnym. Najväčšia vďaka podľa jej slov patrí žiakom, ktorí sa nebáli nadviazať spoluprácu so spolužiakmi z Francúzska, aktívne prišli a zrealizovali nové nápady.

Prítomným študentom a pedagógom sa prihovorila aj štátna tajomníčka Ministerstva ozbrojených síl Francúzskej republiky Geneviéve Darrieussecq. "Vďaka tomuto projektu sa našim dvom krajinám podarilo krásne prepojiť minulosť so súčasnosťou," uviedla k projektu a vyjadrila radosť, že jeho ústrednou postavou bol práve generál M. R. Štefánik. "Táto osobnosť bola významná nielen pre vás Slovákov, keďže bol spoluzakladateľom ČSR," poznamenala s tým, že Štefánik bol tiež významnou osobnosťou vo Francúzsku. "Práve generál Štefánik je mostík, ktorý nás spája. Som hrdá na to, že Francúzsko bolo významne nápomocné Československu pri zakladaní aj budovaní republiky v rokoch 1918 - 1919," vyhlásila Darrieussecq a poďakovala slovenským aj francúzskym úradom, že umožnili uskutočniť projekt. Ďalej podčiarkla, že oslavy storočnice ukončenia 1. svetovej vojny sú významným okamihom aj preto, aby si mladí uvedomili význam vojny pre kontinent a akým významným je mier, ktorý máme možnosť žiť v Európe už viac ako 70 rokov.

Súčasťou programu bolo aj odovzdanie cien trom najlepším prezentáciám a premietanie filmu na tému I. svetová vojna a následná konferencia.


Téma TASR