V Bratislave sa uskutoční konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku

TASR, 15. marca 2019 14:15

Bude zameraná na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín na Slovensku.

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová


Bratislava 15. marca (TASR) – Medzinárodná konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku, ktorá sa uskutoční 6. – 7. mája v Bratislave, bude zameraná na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín na Slovensku. TASR o tom informovala Andrea Galovičová zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).

"V ŠPÚ sme pripravili projekt vzájomnej spolupráce s veľvyslanectvom v Bratislave, ktorého obsahom je podpora nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave Joachim Bleicker sa s projektom stotožnil a zabezpečil financovanie medzinárodnej konferencie na podporu viacjazyčnosti z rozpočtu spolkového ministerstva zahraničných vecí Nemecka," priblížil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a diskusiu na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového vzdelávania na Slovensku a prezentovať výsledky experimentálneho overovania metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní so zámerom podporiť vyučovanie cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín v základných a stredných školách.

Medzinárodné vzdelávacie podujatie sa bude primárne venovať piatim témam, a to inováciám v jazykovom vzdelávaní v základnej škole a strednej škole, metóde CLIL vo vzdelávaní cudzích jazykov a jazykov národnostných menšín, inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu, bilingválnemu vzdelávaniu a rozvoju plurilingvizmu a zvyšovaniu profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov a národnostných jazykov.Téma TASR