Už po dvadsiatykrát ocenia najlepších vedcov a vedkyne

OTS, 10. mája 2017 6:00

Vedec roka SR je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré sa každoročne udeľuje vedcom a vedkyniam na Slovensku.

Bratislava 10. mája (OTS) - Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Tento rok si laureáti prevezmú ocenenie už po dvadsiaty krát. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tohto ročníka súťaže sa uskutoční dňa 16. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Foto: NCP VaT pri CVTI SR


Ocenenie osobností vedy a techniky s názvom Vedec roka SR sa udeľuje pravidelne každý rok od roku 1997. Tradíciu ohodnotenia aktivít slovenských vedcov a technikov, na ktorých sa predtým "zabúdalo", založil významný propagátor vedy - dnes už zosnulý JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Journaliste-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. Tieto dve spoločnosti tak nadviazali na stovky podujatí usporiadaných spoločne i každá osobitne v predchádzajúcich 40 rokoch, ktorých cieľom bolo popularizovať slovenskú vedu a techniku. Odborné gestorstvo a podporu súťaže vyjadrila Slovenská akadémia vied, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štatutári podujatia Vedec roka SR - prof. Turňa (CVTI SR), prof. Šajgalík (SAV) a prof. Petráš (ZSVTS) Foto: NCP VaT pri CVTI SR


História ocenenia
Počas 15-tich ročníkov (1997 – 2011) boli vyhlasovateľmi súťaže spomínané spoločnosti Journaliste-Studio a Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. V roku 2012 prevzali organizáciu a zároveň sa stali vyhlasovateľmi súťaže tri inštitúcie – Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. V roku 2014 prevzal záštitu nad podujatím po prvýkrát prezident SR Andrej Kiska, v aktuálnom ročníku okrem neho prevzal záštitu aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z prírodných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. V prvých 4 ročníkoch sa ceny udeľovali v 4 kategóriách: Vedec roka, Mladý výskumník roka, Technológ roka, Uznanie za výskum a celoživotné dielo. Cena v oblasti technológií sa v 3. a ani v jubilejnom 5. ročníku súťaže neodovzdávala, avšak v roku 2001 pribudla symbolicky 5. kategória, udeľovaná Za výsledky v programoch EÚ. Do roku 2013 sa ceny odovzdávali vo všetkých týchto 5 kategóriách. Ďalšia zmena nastala až od roku 2014, kedy cenu za celoživotné dielo vymenilo ocenenie pre Vedkyňu roka. V aktuálnom ročníku budú ocenenia udelené za účasti významných predstaviteľov slovenskej vedy a techniky a zástupcov vedecko-technických inštitúcií v nasledovných kategóriách: Vedec roka SR (ocenenie dostáva vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za ,Vedecký počin roka´), Vedkyňa roka SR (ocenenie dostáva vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za ,Vedecký počin roka´), Osobnosť roka v oblasti technológií (ocenený je výskumník – realizátor významného ,Technologického počinu´), Osobnosť roka v programoch EÚ (ocenený je vedec – výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ) a Mladá osobnosť vedy (ocenený je vedec alebo technológ do 35 rokov za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku).

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z rôznych oblastí vedy a výskumu Foto: NCP VaT pri CVTI SR


99 ocenených
Za 20 rokov existencie súťaže Vedec roka SR boli ceny udelené spolu 94 významným slovenským vedcom a vedkyniam, pričom už 16. mája 2017 pribudne ďalších päť ocenených, a tak sa číslo zaokrúhli na pekných 99 ocenených vedcov a vedkýň. Spomedzi doterajších laureátov možno spomenúť napríklad prvého Vedca roka, ktorým sa stal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., odborník v oblasti teoretickej kvantovej optiky a zatiaľ posledného, v minulom roku oceneného Vedca roka SR – Ing. Jána Tkáča, DrSc., odborníka v oblastiach bionanotechnologií a glykomiky. Prvou ocenenou ženou sa stala PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. v kategórii Mladý výskumník roka, a to hneď v druhom ročníku udeľovania cien. Najväčší počet ocenených bolo v roku 2001 v kategórii Vedec roka, kedy si cenu prevzali dohromady traja vedci: RNDr. Imrich Barák, CSc, doc., RNDr. Dušan Kaniansky, CSc. a doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Tohtoročné ocenenie Vedec roka SR sa uskutoční už 16. mája 2017 v Bratislave.

Oceneným v kategórii Vedec roka SR v minulom roku (Vedec roka SR 2015) bol Ing. Ján Tkáč, DrSc. Foto: NCP VaT pri CVTI SR


Partnermi podujatia Vedec roka SR 2016 sú spoločnosti SPP, Bayer a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú TASR, teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, Quark, vedanadosah.sk, Parlamentný kuriér a Startitup. Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2016 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.
Partneri podujatia Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Téma TASR