Úspešný seminár „eTwinning na odborných školách“

Zuzana Meszárosová, 16. októbra 2018 10:43

Semináre eTwinning sú veľmi užitočné, inšpiratívne a motivujúce a slúžia učiteľom do budúcnosti ako odrazový mostík pre spoluprácu v eTwinningových projektových aktivitách medzi školami v Európe“.

Levice 16. októbra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 11. – 13. októbra sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný workshop „eTwinning na odborných školách“, ktorého sa zúčastnilo šesť desiatok účastníkov z dvanástich európskych krajín. Seminár bol zameraný na stredné odborné školstvo a jeho kľúčovým cieľom bolo, aby účastníci, učitelia stredných odborných škôl v Európe, začali spolupracovať v oblasti odborných predmetov alebo cudzích jazykov na medzinárodných projektoch eTwinning.

V dňoch 11. – 13. októbra sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný workshop „eTwinning na odborných školách“, ktorého sa zúčastnilo šesť desiatok účastníkov z dvanástich európskych krajín. Foto: Zuzana MeszárosováProgram seminára bol bohatý a previedol účastníkov problematikou eTwinningu na stredných odborných školách a možnosťami, ako pracovať na projektoch zameraných na odborné vzdelávanie. Učitelia sa nielenže naučili metodiku práce v bezpečnom vzdelávacom prostredí, ale získali množstvo praktických zručností, ako si nájsť partnera na projekt, ako projekt vytvoriť a zodpovedne na ňom pracovať. Počas tvorivých workshopov sa naučili množstvo nástrojov Web 2.0, ktoré sa v práci na projektoch eTwinning používajú. Participantom seminára boli predstavené príklady dobrej praxe z oblasti projektov zameraných na mnohé oblasti odborného vzdelávania, aké témy sú vhodné na tieto projekty. Jeden z workshopov bol zameraný na problematiku podnikateľského vzdelávania. Počas troch dní seminára jeho participanti boli v tvorivých debatách a mali možnosť nájsť si partnerov a zámery na spoločné projekty v programe eTwinning.

Účastníci seminára si pochvaľovali jeho dobrú organizáciu, odbornú úroveň i pohostinnosť slovenských hostiteľov. Podľa slov Ľubice Sokolíkovej, manažérky NSS Slovensko, „organizácia takýchto seminárov je veľmi užitočná a malo by sa ich zúčastňovať čo najviac učiteľov. Získané skúsenosti sú pre učiteľov veľmi inšpiratívne a motivujúce a slúžia im do budúcnosti ako odrazový mostík pre spoluprácu v rámci eTwinningových projektových aktivít medzi školami v Európe“.


Téma TASR