Úrad Komisára pre deti koná vo veci šikanovania v školách

TASR, 14. januára 2018 8:05

ÚKPD sa veľmi aktívne venuje aj problematike šikany detí pričom spolupracuje s ďalšími zodpovednými inštitúciami vrátane ZMOS, prostredníctvom ktorých oslovil všetky ZŠ na Slovensku.

Foto: Web


Bratislava 14. januára (TASR) - Úrad Komisára pre deti (ÚKPD) a Komisárka pre deti, Viera Tomanová osobne, konajú vo veci šikanovania v školách. Preto sa úrad a komisárka dôrazne ohradzujú voči neustálym útokom a osočovaniam zo strany poslankýň OĽaNO.

Každý poslanec sa môže kedykoľvek obrátiť na úrad Komisára pre deti, ako aj na pani komisárku Tomanovú a spýtať sa na problémy detí a postup úradu. Je však potrebné zdôrazniť, že ÚKPD môže postupovať iba v rámci svojich kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo zákona číslo 176/2015 Z.z. o Komisárovi pre deti a Komisárovi pre ZŤP a z Dohovoru o právach dieťaťa.

ÚKPD sa veľmi aktívne venuje aj problematike šikany detí pričom spolupracuje s ďalšími zodpovednými inštitúciami vrátane Združenia miest a obcí Slovenska, prostredníctvom ktorých oslovil všetky ZŠ na Slovensku.

Týmto krokom sme umožnili nadviazať konkrétnu spoluprácu detí, nie len škôl, priamo s ÚKPD. Doteraz reagovalo v rámci tejto spolupráce 54 škôl z niektorých škôl 2-3 detí. Vzhľadom na aktuálne rozšírenie projektu v oblasti šikany detí a jeho dopracúvania na ÚKPD bude tento projekt zverejnený v najbližších týždňoch na webovej stránke www.komisarpredeti.sk. Súčasne budú zverejnené podrobnosti tohto projektu.

Kde hovoríme o deťoch naša práca jednoznačne zahŕňa aj prácu s ŤZP deťmi, či deťmi iných národností. Osobitnú pozornosť sme venovali problematike detí v detských domovoch a problematike detí v zariadeniach sociálnych služieb, kde sme priebehu minulého roka navštívili 48 zariadení a žiadali od zodpovedných inštitúcií o prijatie účinných opatrení na riešenie zistených nedostatkov. O Ďalších krokoch ochrany práv detí a postupe bude ÚKPD informovať pravidelne na svojej webovej stránke a prostredníctvom médií.

TASR informoval Pavol Kováč, mediálny poradca Komisárky pre deti.


Téma TASR