Unikátne spojenie gymnaziálneho a odborného vzdelávania

Ing. Roman Murgaš, 10. februára 2018 11:44

Od 1.septembra 2018 otvorí svoje brány 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, ktoré ako jediné na Slovensku prichádza so spojením gymnaziálneho a odborného vzdelávania v oblasti virtuálnej grafiky.

1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, ktoré ako jediné na Slovensku prichádza so spojením gymnaziálneho a odborného vzdelávania v oblasti virtuálnej grafiky. Foto: Ing. Roman Murgaš


Banská Bystrica 11. februára (SkolskyServis.sk) - Vyučovanie bude prebiehať zaujímavou formou s progresívnymi a tvorivými učiteľmi, ktorí vytvoria priestor na sebarealizáciu, samostatné objavy, tvorivosť a kreativitu. V popredí záujmu gymnázia je študent – rozvoj jeho osobnosti, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností, kreativity, komunikačných zručností v materinskom i cudzích jazykoch a zbehlosť v moderných informačných technológiách. Žiaci budú mať k dispozícií profesionálny fotoateliér, v rámci ktorého bude vyučovať nie len fotografiu, ale aj virtuálnu grafiku a 3D skenovanie.
1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, ktoré ako jediné na Slovensku prichádza so spojením gymnaziálneho a odborného vzdelávania v oblasti virtuálnej grafiky. Foto: Ing. Roman Murgaš

Týmto sa naskytne nielen Banskobystričanom možnosť študovať virtuálnu grafiku, čo ponúka ako jediné v Slovenskej republike práve 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium. Vďaka svojej jedinečnosti škola počíta s tým, že osloví žiakov z celého Banskobystrického kraja a postupne aj z celého Slovenska. Budúci žiaci školy majú k dispozícií aj stredoškolský internát. Nakoľko nič výnimočné a kvalitné nie je zadarmo, na tejto škole sa bude platiť školné, ktorého výška je 10 € mesačne.
1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, ktoré ako jediné na Slovensku prichádza so spojením gymnaziálneho a odborného vzdelávania v oblasti virtuálnej grafiky. Foto: Ing. Roman Murgaš

Škola bude pôsobiť v areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Ružovej ulici. UMB a 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium podpísali memorandum o spolupráci, ktorým obe strany prezentujú svoj cieľ inovatívneho partnerstva medzi vysokou a strednou školou.

Vzájomná interakcia stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania v jednom areáli v tak úzkom prepojení má za cieľ produkovať vzdelanostne a psychologicky dozretého uchádzača o vysokoškolské vzdelanie.
Bližšie informácie o škole a štúdiu na nej sa dozviete na adrese www.sukromnygympel.sk


1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, ktoré ako jediné na Slovensku prichádza so spojením gymnaziálneho a odborného vzdelávania v oblasti virtuálnej grafiky. Foto: Ing. Roman Murgaš


1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, ktoré ako jediné na Slovensku prichádza so spojením gymnaziálneho a odborného vzdelávania v oblasti virtuálnej grafiky. Foto: Ing. Roman Murgaš


Ing. Roman Murgaš
1. Súkromné Banskobystrické gymnázium
generálny manažér

Téma TASR