Unikátne školské centrum v trebišovskej škole je už v prevádzke

Školský servis, 5. novembra 2018 12:58

Široké uplatnenie pre školy, firmy aj obce.

Unikátne školské centrum v trebišovskej škole Foto: DSA


Trebišov 6. novembra (SkolskyServis.sk) - Na Súkromnej strednej odbornej škole DSA na Komenského ulici v Trebišove dnes otvorili školiace centrum, jedinečné svojho druhu na Slovensku. Bude slúžiť na výučbu študijného odboru Technik Vodár – Vodohospodár. Študentom umožní vysoko odbornú praktickú prípravu pre simulované zisťovanie porúch vodného potrubia. Výstavba centra trvala rok a zriaďovateľ školy, spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien/DSA/ spolu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, do nej celkove investovali 800 tisíc eur.

Unikátne školské centrum v trebišovskej škole Foto: DSA


Školiace centrum pozostáva z tréningovej haly a unikátneho podzemného polygónu. V hale je vstavaná plne funkčná vodárenská armatúra od rakúskej firmy HAWLE. Ide o špičkovú technológiu využívanú vo vodárenskom priemysle na celom svete. Armatúra pozostáva z desiatok vodovodných objektov, medzi ktoré patrí liatinový a nadzemný hydrant, zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava. V priľahlom podzemnom polygóne uložili vodovodnú sieť v dĺžke takmer 1 500 metrov. Na výcvikovej ploche sa nachádza 6 úsekov s rôznymi povrchmi – trávnatý porast, zámková dlažba, asfalt, betón a štrkodrva. V každom z nich sú osadené tri simulátory porúch v rôznych hĺbkach a vzdialenostiach. Všetky simulátory sa ovládajú diaľkovo z riadiaceho centra umiestneného vo vodárenskej unimobunke na pozemku školy.

Unikátne školské centrum v trebišovskej škole Foto: DSA


Prístroje a zariadenia v hale a v polygóne spĺňajú najvyššie kvalitatívne nároky pre prácu v odvetví vodárenstva. Patria medzi ne špeciálne prístroje na vyhľadávanie porúch a únikov vody, ako napríklad snímače šumu, určené na zisťovanie porúch na základe intenzity a početnosti hluku a korelátory, ktoré dokážu pomocou senzorov umiestnených na potrubí zistiť a presne lokalizovať poruchu. Možno ich ovládať dotykovým tabletom. Na potvrdenie výsledkov z merania sa bude využívať bezdrôtový pôdny mikrofón, ktorý zachytáva zvuk unikajúcej vody. Školiace centrum disponuje aj špeciálnym zariadením PipeMic na vyhľadávanie únikov vody v ťažko dostupných miestach. Na jednoduchú a rýchlu kontrolu potrubia sa bude využívať kamera s priestupnosťou cez potrubia najmenších priemerov.

Unikátne školské centrum v trebišovskej škole Foto: DSA


Trebišovská Súkromná stredná odborná škola DSA po zmene zriaďovateľa z košickej župy na Deutsch-Slowakische Akademien, najväčšieho súkromného prevádzkovateľa materských, základných a stredných škôl na Slovensku, otvorila nový maturitný študijný odbor technik vodár – vodohospodár. Slovensko bude totiž potrebovať v najbližších rokoch pri ochrane vodných tokov, vodohospodárskych diel a pri ochrane pred povodňami stovky nových odborníkov. Trebišovská škola pritom spolupracuje so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Štúdium na nej zostalo aj po zmene zriaďovateľa pred troma rokmi bezplatné. Ako povedal predseda Predstavenstva DSA Marek Nikel, škola popri praktickej výučbe študentov ponúkne služby nového centra aj všetkým slovenským vodárenským spoločnostiam a ďalším organizáciám tohto rezortu, ktoré si na polygóne budú môcť nechať preškoliť svojich zamestnancov. Zamestnancov v odvetví vodného hospodárstva si tu budú môcť takisto nechať rekvalifikovať aj mestá a obce, zdôraznil M. Nikel.

Téma TASR