Učitelia sa od britských expertov učia,ako zavádzať kritické myslenie

Školský servis, 18. januára 2019 14:02

Učitelia zo Slovenska, Maďarska a Čiech sa od britských expertov učia ako zavádzať a využívať kritické myslenie v školách.

British Council Foto: British Council


Bratislava 18. januára (SkolskyServis.sk) - 25 učiteľov zo Slovenska, Maďarska a Čiech tento týždeň absolvovalo trojdňový tréning, počas ktorého sa oboznámili s materiálom „Core skills“, ktorý ich naučil ako viesť študentov ku kritickému mysleniu. Vyškolení učitelia môžu potom odovzdávať svoje znalosti ďalším učiteľom, ktorí budú mať možnosť vyskúšať novú metodológiu na školách. Tréning je súčasťou britského projektu People to People, pričom na Slovensku prebieha jeho pilotná časť, ktorú spravuje British Council. V tejto fáze je projekt zameraný na školy v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Kritické myslenie je v súčasnosti jednou z dôležitých zručností, no zároveň je to komplexný fenomén. Myslieť kriticky vyžaduje schopnosť pozrieť sa na tému s nadhľadom, globálne, nezaujato a zároveň je potrebné mať schopnosť prehodnotiť svoje doterajšie názory a predpoklady.

„Je mimoriadne dôležité, aby sa mladí ľudia pozerali na informácie, ktoré sa k nim dostávajú s nadhľadom, odstupom a kriticky, aby vedeli vyhodnotiť pravdivosť informácií a nájsť si relevantné zdroje na ich overenie. Veríme, že keď si tieto zručnosti osvoja prostredníctvom svojich učiteľov, Slovensko pôjde dobrým smerom vo všetkých krajoch, nielen v Banskobystrickom, či Prešovskom kraji, ale samozrejme aj ako celok,“ hovorí Veronika Suváková, programová manažérka Komenského inštitútu z neziskovej organizácie Živica, ktorá pilotný projekt realizuje.

Samotný pilotný projekt by mal rozprúdiť diskusiu o kritickom myslení a spolu s metodikou, ktorú na základe britských skúseností ponúkne slovenským učiteľom, by mal ďalej žiť a šíriť osvetu prostredníctvom lektorov, učiteľov a mimovládnych organizácií smerom k mladým ľudom – študentom.

Core Skills je metodológia, ktorú vypracoval tím expertov v spolupráci s British Council o zručnostiach, ktoré je potrebné rozvíjať na školách 21. storočia. Medzi ne patrí kritické myslenie a riešenie problémov – ako aj kreativita, zručnosti, ktoré vysoko hodnotia univerzity aj zamestnávatelia v Spojenom kráľovstve.

„Dôraz v rámci projektu People to People je najmä na kritické myslenie a riešenie problémov, ktoré je potrebné rozvíjať u žiakov. Ide totiž o zručnosti a kompetencie potrebné nielen pre dnešný svet, v ktorom žijeme, ale aj pre budúcnosť. Primárnym cieľom úvodných projektových aktivít bolo vytvorenie skupiny skúsených trénerov z troch krajín – Slovenska, Čiech a Maďarska, ktorí získajú prístup k materiálom a nadobudnuté vedomosti budú odovzdávať ďalším učiteľom v týchto krajinách,“ vysvetľuje Alena Štefániková, manažérka British Council Slovensko.

Slovenských, českých a maďarských učiteľov školia odborníčky z Veľkej Británie, ktoré pracovali na mnohých medzinárodných projektoch: Ann Burgess má rozsiahle dlhoročné skúsenosti so školením vedúcich pracovníkov v školstve, zaoberá sa implementáciou kritického myslenia ako aj riešeniami krízových situácií v školách a Maria Nomikou sa intenzívne venuje neformálnemu vzdelávaniu mládeže.

O British Council
British Council je medzinárodná organizácia Spojeného kráľovstva pre kultúrne vzťahy a príležitosti vo vzdelávaní. Spolupracujeme s viac ako 100 krajinami v oblasti umenia a kultúry, anglického jazyka, vzdelávania a občianskej spoločnosti. V minulom roku sme zasiahli priamo viac ako 75 miliónov ľudí a celkovo 758 miliónov ľudí vrátane on-line, vysielania a publikácií.

Sme prínosom pre krajiny, s ktorými pracujeme – meníme životy vytváraním príležitostí, kontaktov a budovaním dôvery. British Council bol založený v roku 1934 a je charitatívnou organizáciou Spojeného kráľovstva, ktorá sa riadi podľa Royal Charter a UK public body. British Council dostáva 15% základného grantu od vlády Spojeného kráľovstva.

Skolskyservis.sk informovala Alena Štefániková, British Council

Téma TASR