Učitelia na VŠ môžu mať maximálne tri úväzky, ale len jeden hlavný

TASR, 13. decembra 2012 12:47

Právna norma bude po podpise prezidenta SR účinná od 1. januára 2013.

Bratislava 13. decembra (TASR) - Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník môžu mať najviac tri pracovné pomery so slovenskými vysokými školami (VŠ), pričom len jeden z nich môže byť hlavný, ostatné čiastočné. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách, ktorú dnes 81 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR. Právna norma bude po podpise prezidenta SR účinná od 1. januára 2013.

Túto zmenu presadil pozmeňujúcim návrhom Ľubomír Petrák (Smer-SD), ktorý tak zmiernil pôvodnú novelu rezortu školstva. Ten chcel problematiku tzv. lietajúcich profesorov riešiť tak, že vysokoškolskí učitelia mali mať možnosť odpracovať maximálne 69 hodín týždenne. Petrákov návrh však podľa jeho slov umožňuje niekoľko kombinácií pracovných pomerov. "Jeden na plný úväzok a k tomu žiaden, jeden alebo dva na čiastočný. Prípadne žiaden na plný úväzok a k tomu jeden, dva alebo tri na čiastočný. Rozhodujúci je teda celkový počet pracovných pomerov," vysvetlil poslanec.

Tento návrh však Smeru-SD vyčítala opozícia. Kým podľa ministerského modelu mohli vysokoškolskí učitelia učiť najviac 69 hodín týždenne, Petrák im svojím návrhom dáva možnosť učiť až 119 hodín.

Boris Susko (Smer-SD) zase presadil pozmeňujúci návrh, na základe ktorého bude štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program, vrátane odbornej praxe v dennej forme štúdia, najmenej tri a najviac štyri akademické roky a v externej forme najmenej tri a najviac päť akademických rokov. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky program bude najmenej 180. Susko tvrdí, že sa takto vyrovná záťaž na všetkých študentov, či už denných alebo externých, a to bez ohľadu na dĺžku ich štúdia. Pôvodný návrh rezortu školstva znel, aby externisti na získanie vysokoškolského titulu museli študovať dlhšie, a to pri bakalárskom programe namiesto troch rokov štyri a v prípade magisterského štúdia namiesto dvoch tri roky.

Vysoké školy budú môcť okrem toho po novom pýtať školné za poskytovanie programov v inom ako štátnom jazyku. Očakáva sa, že vysoké školy v tomto smere využijú príležitosť a vykonajú potrebné kroky na svoju propagáciu smerom do zahraničia a na získanie vysokoškolských učiteľov zo zahraničia, ako aj študentov – cudzincov. S cieľom otvorenia vojenských vysokých škôl sa zase umožňuje štúdium na vojenských vysokých školách aj civilným uchádzačom, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.

Vysokoškolská novela tiež posilňuje kompetencie Akreditačnej komisie vo vzťahu k systému habilitačných konaní a vymenúvania profesorov. Cieľom je upraviť podmienky získania titulu profesor, keďže tie si stanovujú univerzity a v súčasnosti sa môžu aj výrazne líšiť. Komisia tak bude môcť vykonať kontrolu, pričom v prípade, ak vysoká škola v konkrétnom prípade nedodržala svoje kritériá, na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie ministerstvo vysokej škole odníme príslušné právo.

Téma TASR