Učitelia francúzštiny sa môžu vzdelávať v novom študijnom programe

TASR, 20. októbra 2017 10:59

Ide o kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl z celého Slovenska.

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván


Bratislava 20. októbra (TASR) – Učitelia francúzskeho jazyka sa budú môcť vzdelávať v novom vzdelávacom programe. V piatok ho otvoril Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Ide o kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl z celého Slovenska. "Francúzsky jazyk je odborom, kde nie je veľa absolventov, ani veľa kvalitných lektorov, ktorí by mohli ďalej vzdelávať," povedala pre TASR referentka pre komunikáciu, marketing a vzťahy s partnermi z Francúzskeho inštitútu na Slovensku Daniela Zelenáková.

Štúdium bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov. "Počet účastníkov kurzu je limitovaný na 12 osôb. Akreditovaný je do konca roka 2022," uviedla Zelenáková. Program s názvom Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných škôl bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 26. júna.

Cieľom kurzu je pripraviť učiteľa na pôsobenie v podmienkach nových trendov v spoločnosti. Zároveň ich pripraviť na riešenie konkrétnych odborných problémov, ktoré môžu nastať vo výučbe. "A tiež lepšie čeliť aktuálnej situácii v našom systéme školstva, kde sa zrušil povinný druhý cudzí jazyk na základných školách. Učitelia iných jazykov ako anglického sa dostávajú do zložitých situácií a aby na škole "prežili", musia svoju prácu zatraktívniť na maximum," uzavrela Zelenáková.
Téma TASR