Učitelia budú tvoriť nové digitálne učivo

TASR, 20. novembra 2012 13:02

Predpokladaný termín zhotovenia a zverejnenia vyrobených vzdelávacích materiálov je 1. polrok 2013.

Bratislava 20. novembra (TASR) - Dovedna 38 učiteľských tímov zo škôl z celého Slovenska sa prihlásilo do grantovej schémy "Po stopách dejín", ktorú pred časom vyhlásila nezisková organizácia EDULAB na výrobu autentického vzdelávacieho multimediálneho učiva. Ide o prvý projekt svojho druhu na Slovensku, v rámci ktorého získajú vybraní pedagógovia možnosť vyrobiť vlastné multimediálne učivo pre predmety história a geografia, s lokalizáciou pre územie Slovenska.
"Uvedenou grantovou schémou sledujeme zámer aktivizovať samotných učiteľov pri výrobe multimediálneho učiva viažuceho sa k dejinám Slovenska a k zaujímavým lokalitám. V tejto oblasti totiž dlhodobo absentuje dostatok kvalitných vzdelávacích materiálov," hovorí Ján Machaj, riaditeľ neziskovej vzdelávacej organizácie EDULAB.
Na základe predloženého ideového zámeru uchádzačov bude podľa vopred určených kritérií vybratých 10 tímov, ktoré získajú na výrobu multimediálneho vzdelávacieho obsahu grant vo výške 1000 eur. Takto zhotovený vzdelávací materiál bude následne zverejnený na internete a bude bezplatne k dispozícii na využitie vo výučbe pre ďalších učiteľov na slovenských školách.
Predpokladaný termín zhotovenia a zverejnenia vyrobených vzdelávacích materiálov je 1. polrok 2013. Záujemcovia z radov pedagógov si ich budú môcť stiahnuť z www.edulab.sk
EDULAB je nezisková organizácia, ktorej cieľom je prispieť k hľadaniu podoby školy v digitálnom veku. Cieľom je umožniť spoluprácu súkromného sektora a škôl, podieľať sa na tvorbe kvalitného digitálneho učiva a vytvoriť v školách prostredie pre digitálne vzdelávanie.
TASR informoval Ján Machaj zo spoločnosti EDULAB.

Téma TASR