Učiteľ nadaných detí nesmie byť dominantný, ale kompetentný

TASR, 6. októbra 2014 11:44

Riaditeľka a zakladateľka školy Jolana Laznibatová tvrdí, že nielen v tomto je ich škola jedinečná.

Bratislava 6. októbra (TASR) – Priateľské prostredie postavené na dôvere a komunikácii, učiteľ so žiakom si navzájom tykajú a je medzi nimi seberovné partnerstvo. Takto funguje Škola a Gymnázium pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Riaditeľka a zakladateľka školy Jolana Laznibatová tvrdí, že nielen v tomto je ich škola jedinečná.
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave Foto: wikipediaPonúka totiž plynulé vzdelanie 646 nadaným chlapcom a dievčatám od prvého ročníka základnej školy až po maturitu. V prvých štyroch ročníkoch rozvíjajú u nich všeobecné intelektuálne nadanie a až na osemročnom gymnáziu sa špecifikujú konkrétne oblasti, v ktorých vynikajú. Škola je orientovaná najmä prírodovedne a podporuje nadanie jednotlivých žiakov najmä v matematike, informatike, fyzike, biológii, chémii či geografii. "Nechceme, aby sa žiaci skoro špecializovali, nechávame, nech to všetko postupne dozrieva. Je potrebné, aby sa s nimi v útlom veku čo najviac pracovalo a mali čo najviac podnetov," uviedla pre TASR riaditeľka.

Systém vzdelávania je tu úplne iný ako v bežných školách. Nadpriemerne nadané deti preberú predpísané učivo na celý školský rok za približne polroka. Je to pre ich zrýchlený vývin v intelektovej oblasti. Rýchlo si totiž dokážu zapamätať, pochopiť a taktiež i viac vyžadujú. Ich učivo je inak postavené, ide viac do hĺbky a komunikácia s nimi prebieha na odlišnej úrovni ako v prípade žiakov v bežných školách. Veľké nároky sú kladené preto aj na samotných pedagógov, ktorí sa do školy dostanú až po absolvovaní štvorstupňového výberu. Aj vďaka kvalitným učiteľom pokračujú maturanti v štúdiu na prestížnych domácich a zahraničných univerzitách.

Do budúcna by si Laznibatová priala pre svoju školu otvorenie predškolského vzdelávania pre intelektovo nadané deti od troch rokov i väčší a odbornejší záujem o túto problematiku zo strany zainteresovaných inštitúcií. Za najväčší problém považuje to, že neexistuje špecializované centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na problematiku nadania a talentu. Navrhuje aj zlepšiť materiálne vybavenie školy, prehĺbenie jej spolupráce s akademickými obcami i vedeckými centrami. Svojím pedagogickým zamestnancom by dopriala aj zvýšenie platov.

"Ide nám predovšetkým o rozvoj osobných kvalít našich žiakov, veď vychovávame ľudí, ktorí sú veľmi vzácni pre túto spoločnosť. Sú totiž považovaní za strategické bohatstvo," dodala riaditeľka.

Jolana Laznibatová je psychologička, pedagogička a vedecko-výskumná pracovníčka. Je autorkou vzdelávacieho modelu pre nadaných žiakov v intelektovej oblasti, ktorý sa vytváral a overil v rokoch 1993-2007. Tento systém je jedinečný tým, že ponúka komplexné vzdelanie od prvej triedy po maturitu a celodennú starostlivosť. Zároveň zohľadňuje všetky špecifiká a odlišnosti vývinu intelektovo nadaných detí. Laznibatová pre tieto deti založila v roku 1998 prvú základnú školu a o rok neskôr osemročné gymnázium takéhoto druhu na Slovensku.

Téma TASR