TTSK: V kraji nastúpi od seprembra viac ako tristovka dualistov

Školský servis, 10. augusta 2018 9:05

Do prvého ročníka na stredné školy v Trenčianskom kraji od septembra nastúpi viac ako tristovka dualistov.

Trenčín 10. augusta (SkolskyServis.sk) - V nasledujúcom školskom roku je pre budúcich prvákov, ktorí sa rozhodli študovať na župných stredných odborných školách, vytvorená ponuka 403 miest v systéme duálneho vzdelávania. Najviac nových učebných zmlúv majú podpísaných na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici. Proces prijímania žiakov do systému duálneho vzdelávania však stále pokračuje.

ŠIOV: Mechanik elektrotechnik sa postupne prispôsobuje automatizácii Foto: ŠIOV


Systém duálneho vzdelávania vstúpi už onedlho do štvrtého roku svojej existencie. Aj v školskom roku 2018/2019 láka najmä tých žiakov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s novými technológiami a moderným zariadením priamo v reálnom prostredí u zamestnávateľa a získať tak náskok pred svojimi rovesníkmi v uplatnení na trhu práce. Prepojenie teoretického štúdia s praxou má pozitívny vplyv aj na zlepšenie študijných výsledkov a motivácie žiakov. Zamestnávateľom pomáha vychovať a zaškoliť si svoju budúcu pracovnú silu.

Počet žiakov zapojených do duálu v Trenčianskom kraji narastie o 304 prvákov

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je už tretím rokom lídrom v systéme duálneho vzdelávania spomedzi samosprávnych krajov. Zmluvy o duálnom vzdelávaní má podpísaných všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorým to umožňuje skladba učebných a študijných odborov. V uplynulom školskom roku sa do duálu zapojilo 68 zamestnávateľov pôsobiacich v kraji. Ku koncu júla 2018 bolo do prvého ročníka na župných stredných školách zapísaných celkom 3381 prvákov, do osemročných gymnázií 193 žiakov. „K rovnakému dátumu bolo v Trenčianskom kraji uzatvorených 304 nových učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania, pričom ponuka na nasledujúci školský rok je 403 miest. Ambíciou TSK je túto ponuku naplniť a k doterajším viac ako 600 uzatvoreným zmluvám by tak mohlo pribudnúť ďalších až do 400, čím by TSK v školskom roku 2018/2019 dosiahol počet 1 000 učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania a opäť by zabojoval o prvenstvo na Slovensku“ vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Daniela Hilčíková s tým, že definitívne počty žiakov zapojených do duálu budú známe až v druhej polovici septembra.

Najviac budúcich prvákov - dualistov prejavilo záujem o študijný odbor mechanik nastavovač, a to až 88 žiakov. Presná polovica, teda 44 žiakov, bude na župných stredných odborných školách študovať v odbore mechanik – mechatronik. Trojicu najzaujímavejších odborov v systéme duálneho vzdelávania uzatvára odbor mechanik strojov a zariadení, ktorý zaujal 25 žiakov. Rovnaké odbory sú najžiadanejšími aj zo strany regionálnych zamestnávateľov, za prvou trojicou nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Najviac nových učebných zmlúv zo všetkých župných škôl majú na nasledujúci školský rok podpísaných na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici.

Podmienky pre školy i zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania zlepšila aj novela zákona o odbornom vzdelávaní. Okrem pravidiel určovania počtu žiakov prvých ročníkov vyriešila problém s krátením normatívu na žiaka o sumu normatívu na praktické vyučovanie. Príspevkom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu systému duálneho vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov sa zlepšili podmienky pre zamestnávateľov a súčasne sa predĺžil termín na uzatvorenie učebnej zmluvy medzi žiakom a danou firmou z 31. augusta na 31. januára príslušného školského roku. Týmto krokom sa vytvoril priestor na dodatočné zaradenie do systému aj tých žiakov, ktorí pred nástupom na strednú školu ešte neboli rozhodnutí.

Zdroj: https:www.tsk.sk

Téma TASR