Na Trnavskej univerzite sa venujú projektu e-RomaResources

TASR, 8. septembra 2014 14:48

Na 18. a 19. septembra pripravuje fakulta pracovné stretnutie projektových partnerov.

Trnava 8. septembra (TASR) – Jedným z projektov, na ktorých od tohto roku participuje Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) Trnavskej univerzity (TU) je projekt Elektronické rómske zdroje - e-RomaResources. Realizuje sa v rámci celoživotného vzdelávacieho programu podporovaného Európskou úniou. Na 18. a 19. septembra pripravuje fakulta pracovné stretnutie projektových partnerov v Trnave.

Projekt e-RomaResources je dvojročný, skončí v decembri 2015. Hlavným koordinátorom je Rozvojové vzdelávacie centrum Novo Mesto v Slovinsku, partnerskými inštitúciami sú Ľudová univerzita Kočevje (Slovinsko), Chorvátsky krajský úrad zamestnanosti Karlovac, Združenie pre rozvoj iniciatív (Francúzsko) a Únia asociácií Multikultura (Poľsko). Cieľom je zvýšenie úrovne spolupráce a komunikácie medzi rôznymi poskytovateľmi vzdelávania a výchovných aktivít u rómskej populácie v Európe a vytvorenie online platformy, v rámci ktorej bude možné zdieľať "dobrú prax" v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a zamestnávania Rómov. Informovala o tom koordinátorka projektu za TU Michaela Machajová.

Hlavnými používateľmi platformy budú učitelia, vychovávatelia, zamestnávatelia, rómski terénni pracovníci a každý, kto pracuje s rómskou populáciou. "Napríklad učitelia budú môcť zlepšiť svoje učebné a didaktické materiály a poskytnúť tak rómskym študentom vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré im pomôžu vyrovnávať sa so zmenami v dnešnej ťažkej socioekonomickej situácii," uviedla Machajová. Platforma zostane dostupná aj po skončení projektu.

Katedra verejného zdravotníctva FZaSP je lídrom, ktorý je v projekte zodpovedný za výskum súčasného stavu a hodnotenia potrieb. V rámci toho vypracovala pokyny k situačnej analýze, metodickú príručku, ktorou sa bude vykonávať posúdenie potrieb a dotazník na posúdenie potrieb cieľových skupín. Tieto dokumenty boli preložené do národných jazykov všetkých partnerských krajín.

Téma TASR