ZŠ na Atómovej ulici prevzala do užívania nové multifunkčné ihrisko

TASR, 7. decembra 2017 10:52

Mesto Trnava vyčíslilo náklady na obnovu približne na 400.

Trnava 7. decembra (TASR) – Vedenie Základnej školy na Atómovej ulici v Trnave prevzalo v stredu(6.12.) od zástupcov mesta Trnava do užívania nové multifunkčné ihrisko v areáli školy. Jeho rekonštrukcia sa začala v júli tohto roka a pozostávala z dvoch objektov, bežeckého oválu s multifunkčným ihriskom a z areálového osvetlenia. Mesto vyčíslilo náklady na obnovu približne na 400.000 eur, vysúťažená cena bola napokon o 130.000 eur nižšia. V sume nie sú zarátané náklady, ktoré súviseli s dodatočnými prácami, tie si mesto doobjednalo nad rámec pôvodného projektu.
Ilustračné foto Foto: TASR

Väčšina rekonštrukčných prác sa uskutočnila počas školských prázdnin. Podľa informácie zástupcov mesta bol revitalizovaný aj okolitý priestor ihriska. V prvých septembrových dňoch sa kládol špeciálny umelohmotný povrch z kvalitného umelého vodopriepustného polyuretánu pre atletiku aj pre loptové hry. Povrch červenej farby je určený pre bežecké disciplíny, zelenej farby pre loptové hry. Bežecký areál dlhý 150 metrov je umiestnený po obvode multifunkčného ihriska a je doplnený o doskočisko pre skok do diaľky. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť pre rôzne typy športov, ako sú tenis, volejbal, basketbal, hádzaná i malý futbal. Za bránkami pre hádzanú a malý futbal je nainštalované päť metrov vysoké a 18 metrov dlhé záchytné oplotenie. V ovále športoviska sú umiestnené štyri cvičiace prvky vrátane návodov pre cvičenie.

Súčasťou rekonštrukcie bolo i vybudovanie umelého areálového osvetlenia vonkajších priestorov športového ihriska, ktoré je riešené LED svietidlami. Stavba bola doplnená o rekonštrukciu spevnených plôch v tesnom dotyku s novovybudovaným športovým areálom. Rekonštrukcia pozostávala z vybúrania pôvodných nevyhovujúcich spevnených plôch. Nahradené boli novými plochami z betónovej drenážnej dlažby, ktoré sú doplnené novými stromami. Prístup do novovybudovaného areálu je zabezpečený osadením novej dvojkrídlovej bránky pre peších vo vybúranej časti oplotenia areálu základnej školy. Vybudovaním samostatného vstupu budú môcť športovisko využívať nielen žiaci školy, ale aj široká verejnosť.

Téma TASR