Trnava: Pri duálnom vzdelávaní bude kraj spolupracovať so ŠIOV

TASR, 23. septembra 2018 13:30

Predseda TTSK Jozef Viskupič podpísal spolu s riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michalom Němcom memorandum o spolupráci pri transformácii a rozvoji systému duálneho vzdelávania.

Trnava 23. septembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) má záujem zapojiť v blízkej budúcnosti do duálneho vzdelávania čo najvyšší počet stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Dnes predseda TTSK Jozef Viskupič podpísal spolu s riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michalom Němcom memorandum o spolupráci pri transformácii a rozvoji systému duálneho vzdelávania.
Foto:
ŠIOV je, ako uviedol Němec, zodpovedný za implementáciu Národného projektu duálneho vzdelávania, snažiaci sa vytvárať priestor, aby sa žiaci stredných škôl dokázali spojiť so svojimi budúcimi zamestnávateľmi a aby určitú časť výučby absolvovali u nich. Pri tomto procese inštitút nechce vynechať ani zriaďovateľov, čím sú vyššie územné celky. "Keď sme začali komunikovať s TTSK, zistili sme, že máme veľa spoločných aktivít v tejto oblasti. Preto sa nám zdalo najrozumnejšie pripraviť memorandum o spolupráci, ktoré jej dá aj formálny základ," konštatoval Němec. Dodal, že ŠIOV by rád pokračoval na tejto úrovni aj pri ostatných vyšších územných celkoch. "Vzhľadom na kompatibilitu názorov som rád, že prvý podpis je s TTSK," uviedol Němec.

Podľa Viskupiča podpisom memoranda TTSK získava významného partnera pre rozvoj duálneho vzdelávania. "Sme takto zapojení do realizácie národného projektu, predovšetkým v oblasti definovania a verifikácie potrieb trhu práce a do vyhodnocovania uplatnenia absolventov stredných škôl," doplnil.

TTSK pracuje na reštarte duálneho vzdelávania, ktoré patrí medzi priority súčasného vedenia. Chce dosiahnuť, aby sa stal sprostredkovateľom medzi podnikmi a školami, aby aktívne napomáhal obom stranám najmä pri náročných administratívnych a iných procesoch. TTSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 34 stredných odborných škôl, viac ako 20 z nich prichádza do úvahy v súvislosti s duálnym vzdelávaním.


Téma TASR