TRNAVA: Polytechnická škola otvorila školský rok s novým zriaďovateľom

TASR, 5. septembra 2016 10:51

Škola v Trnave ponúka žiakom štúdium v siedmich odboroch s maturitou a v ôsmich učebných odboroch technického a priemyselného zamerania, okrem toho aj nadstavbové štúdium.

Otvorenie nového školského roka na Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej v Trnave Foto: TASR/Lukáš Grinaj


Trnava 5. septembra (TASR) – Stredná odborná škola polytechnická (SOŠP) v Trnave dnes začala novú etapu svojho fungovania. Doterajšieho zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj vymenila nemecko-slovenská spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), ktorá je už prevádzkovateľom strednej školy v Trebišove a od tohto školského roku aj dvoch základných škôl v Považskej Bystrici a Prešove.

Otvorenie nového školského roka na Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej v Trnave Foto: TASR/Lukáš Grinaj


Škola v Trnave ponúka žiakom štúdium v siedmich odboroch s maturitou a v ôsmich učebných odboroch technického a priemyselného zamerania, okrem toho aj nadstavbové štúdium. Aktuálne má 158 študentov. Riaditeľ Roman Michalička vo svojom vystúpení označil príchod nového zriaďovateľa ako výzvu pre pedagógov i žiakov školy. Potvrdil zámer DSA pokračovať v poskytovaní výučby v doterajších študijných odboroch a záujem o ne chce oživiť prepojením na partnerov zo zamestnávateľskej sféry.Škola realizuje duálne vzdelávanie spoločnosťou ŽOS Trnava, ktorá sa zaoberá výrobou a opravou železničných vozňov. Teraz chce oslovovať aj ďalšie výrobné podniky, kde by jej žiaci mohli získať potrebnú prax pre svoju pracovnú kariéru. "Naše kapacity by sme chceli ponúknuť postupne aj pre rekvalifikáciu nezamestnaných," dodal riaditeľ. Tento zámer vyzdvihol na otvorení školského roka generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič, ktorý je zároveň podpredsedom Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. Štúdium na stredných odborných školách by malo byť podľa neho orientované tak, aby ich absolventi boli čo najlepšie pripravení na súčasné požiadavky trhu práce.

Zástupca zriaďovateľa Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) Marek Nikel počas slávnostného otvorenia nového školského roka na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Trnave v pondelok 5. septembra 2016. Foto: TASR/Lukáš Grinaj


Predseda predstavenstva DSA Marek Nikel potvrdil zámer nového zriaďovateľa posilniť technické zameranie výučby vo väzbe na prax. "Plánujeme tiež rozšíriť výučbu v nemeckom jazyku, aj priamo prostredníctvom pedagógov z Nemecka," uviedol. DSA ponúkne žiakom a študentom v Trnave i ostatných školách, patriacich do jeho portfólia, možnosť stáží a exkurzií na partnerských školách a odborných strediskách v Nemecku i na Slovensku.Deutsch – Slowakische Akademien je dcérskou spoločnosťou Združenia Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft – EBG (Európske vzdelávacie centrum pre povolanie a spoločnosť) so sídlom v Magdeburgu, ktoré od roku 1990 pôsobí vo viacerých nemeckých spolkových krajinách v oblasti prípravy pre povolanie a ďalšie vzdelávanie. V súčasnosti má v Nemecku 36 stredných odborných škôl a odborných stredísk, a to vrátane viacerých centier pre rekvalifikáciu nezamestnaných.

Otvorenie nového školského roka na Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej v Trnave Foto: TASR/Lukáš Grinaj


Téma TASR