Tri školy v pôsobnosti TSK sa umiestnili v rebríčku najlepších škôl

TASR, 1. apríla 2018 8:45

Konkrétne ide o Obchodnú akadémiu Milana Hodžu v Trenčíne, Obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici a Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne.

Trenčín 1. apríla (TASR) – Tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa tento rok umiestnili v top desiatke najlepších slovenských základných a stredných škôl. Konkrétne ide o Obchodnú akadémiu Milana Hodžu v Trenčíne, Obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici a Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne. Rebríček pravidelne publikuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).
Foto: Ineko

Pozíciu lídra na prvých troch priečkach rebríčka v kategórii Stredná odborná škola (SOŠ) dlhodobo potvrdzuje Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne. Aj tentokrát si škola vyslúžila prívlastok "škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov". „V rebríčku s hodnotením 8,4 je najlepšia v rámci Trenčianskeho kraja," spresnila Veronika Rezáková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. Hodnotitelia inštitútu INEKO pritom ocenili najmä vynikajúce študijné výsledky žiakov v maturitných skúškach. „Na prípravu žiakov na maturitné skúšky v slovenskom jazyku i v cudzom jazyku kladieme u nás v škole veľmi veľký dôraz," skonštatoval riaditeľ trenčianskej Obchodnej akadémie M. Hodžu Ľubomír Jandík.

V prvej desiatke najlepšie hodnotených SOŠ na Slovensku sa opätovne umiestnila aj Obchodná akadémia v Považskej Bystrici. „S hodnotením 7,7 bodu obsadila šieste miesto," uviedla Rezáková. Školu navštevuje viac ako 440 žiakov, ktorí podľa hodnotenia dosahujú v porovnaní s ostatnými SOŠ nadpriemerné výsledky nielen v maturite zo slovenského a anglického jazyka, ale predovšetkým z nemčiny.

Trojicu najlepšie hodnotených škôl v rámci pôsobnosti TSK uzatvára s rovnakým bodovým hodnotením 7,7 bodu Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne. „V rebríčku INEKO bolo vyzdvihnuté napr. výnimočné zlepšenie absolventov školy v predmete slovenský jazyk, ale tiež využívanie informačno-komunikačných technológií pedagogickým zborom," informovala Rezáková.

Pri určovaní celkového poradia škôl berie INEKO do úvahy aj také kritériá, akými sú uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce, mimoriadne výsledky žiakov a tiež ich úspešnosť na vysokých školách. Svoju úlohu v hodnotení však zohráva aj počet pedagógov či ich schopnosť využívať informačno-komunikačné technológie, ale aj finančné zdroje školy.
Téma TASR