TASR mení koncepciu spolupráce s nádejnými novinármi

Školský servis, 12. decembra 2018 9:35Bratislava 12. decembra (SkolskyServis.sk)

Vážení priatelia.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky pred šiestimi rokmi spustila projekt Školské noviny, ktorého cieľom bolo umožniť žiakom základných a stredných škôl vytvárať si vlastné webové stránky. Náročná administrácia stránok a zložité vytváranie domén v tom čase podnietili verejnoprávnu agentúru, aby ponúkla školákom možnosť ľahšie si vytvárať a redigovať svoje vlastné časopisy, ktorých obsah bude výlučne ich dielom.

V priebehu týchto šiestich rokov vzniklo na Slovensku v rámci redakčného systému Školské noviny viac ako 300 časopisov. Do ich tvorby sa zapojili desiatky učiteľov a stovky žiakov stredných, základných škôl a dokonca aj študentov univerzít.

Vedenie TASR môže s radosťou konštatovať, že koncepcia spolupráce so školami pomohla vytvárať pre žiakov, ktorí majú vzťah k písaniu a novinárskej práci, nové príležitosti. Rovnako treba pripomenúť, že mladí nádejní autori svojimi článkami pomáhali a ďalej pomáhajú tvoriť obsah portálu Školský servis. Dnes môžeme potvrdiť, že za tých niekoľko rokov, sa z niektorých vyprofilovali nádejní adepti žurnalistiky, ktorí tento odbor dokonca študujú na univerzite.

Počítačová technika, sociálne siete a možnosti komunikácie a s tým súvisiace schopnosti mladých ľudí však napredujú v posledných rokoch rýchlym tempom. Kým pred pár rokmi sa zdalo byť nevyhnutné podať mladým pomocnú ruky pri tvorbe webových stránok, dnes majú v internetovom prostredí pomerne veľa iných možností.

Aj z tohto dôvodu TASR mení koncepciu spolupráce, ktorú plánuje posunúť do vyššieho levelu. Pôjde o nový redakčný systém, ktorý umožní záujemcom z radov študentov publikovať svoje texty v rámci portálu skolskyservis.sk. TASR si takto ponechá možnosť spolupráce s nádejnými novinármi na báze mentora.

Ďalším dôvodom zmeny koncepcie je nová legislatíva Európskej únie v prípade zverejňovania osobných údajov, ktoré sa vo veľkej miere týkajú aj novinárskej praxe. Jej dodržiavanie v rámci súčasného systému školských novín by bolo veľmi náročné. Nový redakčný systém umožní záujemcom ukladať správy a fotografie, pričom šéfredaktor bude dozerať na dodržiavanie pravidiel a schvaľovať ich publikovanie.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky ukončí doterajší projekt skolskenoviny.sk ku koncu roka 2018 a od januára 2019 ho nahradí novým redakčným systémom. O podrobnostiach budeme jednotlivé časopisy a čitateľov informovať prostredníctvom newslettera, prípadne e-mailom.
Jana Ikrényiová
Šéfredaktorka Školského servisu

Téma TASR