Supertriedou Slovenska 2018 sa stala príma z Gymnázia Lipany

TASR, 20. júna 2018 12:23

SuperTrieda, alebo SuperClass je medzinárodný projekt, ktorý monitoruje a zvyšuje úroveň škôl z hľadiska kvality sociálneho prostredia.

Bratislava/Lipany 20. júna (TASR) - Titul Supertrieda Slovenska 2018 v kategórii 4. až 6. ročníka získali žiaci prímy z Gymnázia Lipany pod vedením učiteľky Lenky Murínovej. Získali ho za celoročnú prácu, ktorej výsledkom bolo predstavenie zo života včelieho spoločenstva pod názvom Honeywood.

Foto: Supertrieda


SuperTrieda, alebo SuperClass je medzinárodný projekt, ktorý monitoruje a zvyšuje úroveň škôl z hľadiska kvality sociálneho prostredia. Reálne učí deti zásadám šťastného, spokojného a udržateľného života.

Do projektu sa v tomto školskom roku prihlásilo 78 škôl, ktoré celý rok pracovali na tvorbe a skvalitňovaní vlastného sveta, ktorý sa volá trieda. Svoje snaženie predstavili formou autorského hudobno-dramatického predstavenia.

"Stretávame sa s problémom, že deti nemajú záujem, nechcú byť aktívne, že len sedia pri počítačových hrách. Tu sa ukazuje, že stačí pár zanietených odborníkov, ktorí majú dobrý nápad, a zrazu sa ukáže, že to deti zaujíma, že to učiteľov zaujíma a že postoj učiteľov z 'ja to neviem', sa mení na 'čo keby som to skúsil', až k zisteniu 'aha, však to ide',' doplnil člen poroty Belo Felix z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podľa spisovateľa a režiséra Silvestra Lavríka, projekt spája výrazové prostriedky hudby, divadla, tanca, literatúry a výtvarného umenia, aby rozvíjal osobnosť dieťaťa a učil ho spolupráci.

Projekt vznikol na Slovensku a v roku 2009 sa dostal medzi desať školských európskych projektov, ktoré boli odporučené do školského systému vo všetkých štátoch EÚ. Po trojročných testovaniach ho v roku 2012 európski učitelia hlasovaním zvolili za víťaza projektov proti šikane a z Paríža si odniesol titul Najlepší školský sociálny projekt Európy.

Vyhlasovateľom SuperTriedy je Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je súčasťou pedagogicko-organizačných pokynov pre predmet Hudobná výchova. Zúčastniť sa môžu všetky základné a stredné školy na Slovensku, vrátane špeciálnych škôl.
Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR