StudyFest – veľtrh zahraničných vysokých a stredných škôl v Bratislave

Školský servis, 9. novembra 2018 9:14

StudyFest prináša jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia, konzultovať priamo s pracovníkmi zastúpených škôl, zúčastniť sa na prednáškach a využiť rôzne poradenské služby.Bratislava 9. novembra (SkolskyServis.sk) - Počas víkendu 10. – 11. novembra sa v Bratislave a Košiciach uskutoční veľtrh StudyFest, v rámci ktorého sa slovenským záujemcom o štúdium v zahraničí predstaví 13 vzdelávacích inštitúcií: univerzity a stredné školy z Veľkej Británie, Holandska, Dánska, Fínska a Kanady.
Na štátnych univerzitách a vysokých školách vo Veľkej Británii, Holandsku, Dánsku a Fínsku majú slovenskí maturanti a absolventi bakalárskeho štúdia možnosť študovať na 1. a 2. stupni (bakalárske a magisterské štúdium) za rovnakých podmienok, ako domáci študenti. Vďaka možnosti financovania školného zo zdrojov poskytovaných vládami týchto krajín či možnosti bezplatného štúdia je štúdium dostupné pre aj pre študentov zo Slovenska.

Veľká Británia ako najžiadanejšia krajina je zastúpená 2 strednými školami a 6 univerzitami, ktoré pokrývajú stovky študijných odborov v oblasti spoločenských, prírodných, technických, humanitných, medicínskych a pôdohospodárskych vied a umenia. Na britských stredných školách sa môžu slovenskí stredoškoláci zdokonaľovať v angličtine, absolvovať ročné či polročné štúdium, alebo aj maturovať. Novinkou na tohtoročnom StudyFeste je Kanada, kde môžu študenti absolvovať zaujímavý študijný program spojený s prácou, čo im umožňuje zdokonaliť sa v angličtine, získať kvalifikáciu a zároveň aj cenné pracovné skúsenosti.
Vo všetkých zastúpených krajinách sa slovenskí uchádzači, rovnako ako domáci, prijímajú na vysoké školy bez prijímacích skúšok. Podmienkou je úspešné zvládnutie maturitnej alebo bakalárskej skúšky so známkami podľa požiadaviek danej univerzity či odboru, a dokumentovaná znalosť angličtiny (v prípade študijných odborov vyučovaných v Holandsku v nemeckom jazyku sa vyžaduje znalosť nemčiny).

StudyFest, ktorý vlani navštívilo viac ako 1 000 študentov, prináša jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia, konzultovať priamo s pracovníkmi zastúpených škôl, zúčastniť sa na prednáškach a využiť rôzne poradenské služby týkajúce sa prijímacieho procesu a prípravy prihlášky. Návštevníci sa môžu porozprávať aj so slovenskými študentmi a absolventmi zahraničných vysokých a stredných škôl.
StudyFest sa uskutoční v sobotu 10. novembra v Bratislave v hoteli Austria Trend, a v nedeľu 11. novembra v Košiciach v hoteli Centrum, v čase od 09:00 do 15:00. Bližšie informácie a bezplatnú vstupenku môžu záujemcovia získať na stránke www.studyfest.sk

Téma TASR