Študenti v zahraničí nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni

TASR, 19. júna 2018 9:10

Tie im môžu vzniknúť len v dvoch životných situáciách.

Bratislava 19. júna (TASR) - Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, nemajú voči Sociálnej poisťovni (SP) žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Tie im môžu vzniknúť len v dvoch životných situáciách.
Foto: TASR

Prvým prípadom je študent, ktorý poberá sirotský dôchodok a má preto povinnosť preukazovať štúdium SP potvrdením o štúdiu aj v prípade, že študuje v zahraničí. Ak takýto študent študuje na zahraničnej vysokej škole, ktorá je uvedená v zozname rezortu školstva – Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní uznávaných vysokých škôl, stačí, ak predloží originál potvrdenia konkrétnej školy o štúdiu.

"Ak sa škola, na ktorej študent-sirota študuje, v zozname nenachádza, musí okrem potvrdenia o štúdiu priložiť aj rozhodnutie rezortu školstva - Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. Ním ministerstvo potvrdí, že toto štúdium v zahraničí je svojím rozsahom rovnocenné úrovni štúdia na strednej alebo vysokej škole na Slovensku," radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Druhou skupinou sú študenti, ktorí chcú byť dobrovoľne poistení na Slovensku aj počas štúdia v zahraničí v krajinách Európskej únie, aby im v budúcnosti vznikol nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne, ak splnia ostatné zákonné podmienky. Dobrovoľne poistenými na Slovensku môžu byť vtedy, ak v danej krajine EÚ nezačnú pracovať a nevznikne im tam povinné nemocenské a povinné poistenie v nezamestnanosti. Legislatíva EÚ totiž neumožňuje tzv. súbeh poistení, teda súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a povinné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti s povinným poistením v nezamestnanosti. Súbeh je možný len pri dobrovoľnom dôchodkovom poistení na Slovensku a povinnom dôchodkovom poistení v krajine EÚ. Ak budú študovať a súčasne pracovať mimo EÚ, na Slovensku môžu byť poistení na všetky druhy sociálneho poistenia.
Téma TASR