Stredoškoláci a vysokoškoláci majú možnosť vyjadriť názor na vzdelanie

TASR, 14. júna 2018 9:31

Projekt To dá rozum má za cieľ navrhnúť ucelenú zmenu vzdelávania, teda od predškolského vzdelávania cez základné, stredné až po vysoké školy a vysokoškolskú vedu.

Bratislava 14. júna (TASR) – Študenti stredných škôl i vysokoškoláci majú možnosť vyjadriť svoj názor na vzdelávanie. Projekt To dá rozum má za cieľ navrhnúť ucelenú zmenu vzdelávania, teda od predškolského vzdelávania cez základné, stredné až po vysoké školy a vysokoškolskú vedu. TASR o tom informovala riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall.Problémy a ich príčiny mapovali odborníci na vzdelávanie z projektu pomocou rozhovorov so zástupcami všetkých aktérov od materských škôl až po vysoké školy. Rozhovory boli realizované s viac ako 550 respondentmi, medzi ktorými boli aj žiaci a študenti stredných a vysokých škôl. 

Za účelom overenia, či sú zistenia z rozhovorov odrazom situácie na konkrétnej škole, alebo ide o problémy, ktoré sa týkajú celého školského systému, prebieha v súčasnosti rozsiahly dotazníkový prieskum. "Samostatné dotazníky sú určené žiakom stredných škôl, študentom prvého a druhého stupňa vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí, ako aj študentom doktorandského štúdia. Dotazníky pre študentov stredných a vysokých škôl sú dostupné aj v maďarskom jazyku," povedala Hall. Prieskum prebieha do konca júna, výstupy z neho budú prezentované koncom tohto roka.

Návrhy na zmeny budú postavené na dátach o problémoch súčasného školstva na Slovensku a ich hĺbkovej analýze, na ktoré budú nadväzovať odporúčania na ich odstránenie. "Tie budú zároveň postavené na príkladoch dobrej praxe zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Výstupy analýzy a návrhy na zmeny budú prediskutované so zástupcami v oblasti vzdelávania," doplnila riaditeľka projektu To dá rozum. Autori projektu spolupracujú aj s analytikmi zo Slovenska a zahraničnými expertmi na vzdelávanie, mimovládnymi organizáciami a výskumnými pracovníkmi zaoberajúcimi sa zmenami v školstve.

Téma TASR