Študenti hľadali ďalšie možnosti rozvoja mesta,ukážu ich verejnosti

TASR, 13. marca 2018 9:38

Výsledky študentskej súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica budú môcť prostredníctvom verejnej prezentácie a výstavy spoznať aj samotní obyvatelia.

Banská Štiavnica Foto: TASR


Banská Štiavnica 13. marca (TASR) - Možnosti rozvoja a riešení multifunkčného mestského bloku Kerling, to bola úloha vysokoškolských študentov, ktorí sa zapojili do medzinárodnej študentskej súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica. Jej výsledky budú môcť prostredníctvom verejnej prezentácie a výstavy spoznať aj samotní obyvatelia.

Architekt mesta Banská Štiavnica Jakub Melicherčík priblížil, že mesto pre vyhlasovateľa súťaže vytypovalo niekoľko lokalít, ktoré majú potenciál rozvoja. "Vyhlasovateľ chcel vytypovať lokality, kde je možné do budúcna stavať, čiže nie sú zastavané a zároveň sú blízko centra mesta," priblížil s tým, že z viacerých lokalít si vybrali práve túto. Melicherčík podotkol, že nejde o mestský, ale o súkromný pozemok.

Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, úlohou zadania bolo navrhnúť zástavbu a funkčné využitie mestského bloku - lokality nachádzajúce sa akoby na vstupe do historickej časti mesta. Pozemok je ohraničený ulicami Dolná, Robotnícka a Tabaková, ktorého súčasťou je hotel Kerling a oproti sa nachádza budova bývalej tabakovej továrne.

Víťazné návrhy bude mať možnosť spoznať aj verejnosť. A to prostredníctvom výstavy v priestoroch Rubigallovho domu v termíne od 15. do 31. marca. Okrem toho sa bude vo štvrtok 15. marca konať za účasti poroty verejná prezentácia návrhov a výsledkov.


Téma TASR