Študenti FPT dnes ukončili dvojmesačný okupačný štrajk

TASR, 11. decembra 2012 10:51

Poverený rektor TnUAD Jozef Habánik a novovymenovaný dekan FPT Ján Vavro zároveň podpísali memorandum o zachovaní FPT so sídlom v Púchove ako fakulty univerzitného typu

Púchov 11. decembra (TASR) – Študenti púchovskej Fakulty priemyselných technológií (FPT) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne dnes aj za účasti ministra školstva SR Dušana Čaploviča ukončili dva mesiace trvajúci okupačný štrajk. Poverený rektor TnUAD Jozef Habánik a novovymenovaný dekan FPT Ján Vavro zároveň podpísali memorandum o zachovaní FPT so sídlom v Púchove ako fakulty univerzitného typu.

Študenti púchovskej Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ukončili dva mesiace trvajúci okupačný štrajk Foto: Radovan Stoklasa/TASR


"Som rád, že sme držali všetci za jeden povraz a presne po dvoch mesiacoch ukončujeme okupačný štrajk," vyhlásil pred slávnostným zhromaždením študentov a zamestnancov FPT člen Akademického senátu FPT Lukáš Raník.

Minister Čaplovič ocenil súdržnosť študentov počas dvojmesačného štrajku a vyjadril presvedčenie, že po zmenách sa situácia na FPT skonsoliduje. "Čaká vás nová akreditácia a ja som presvedčený, že táto fakulta v nej uspeje a potvrdí svoje postavenie medzi fakultami technického typu," povedal minister.

Podľa povereného rektora Jozefa Habánika prežila univerzita v posledných mesiacoch ťažké časy. Vyjadril nádej, že po zmenách na rektoráte sa podarí TnUAD vrátiť medzi kvalitné vysoké školy univerzitného typu. "Od 5. decembra, kedy ma minister poveril vedením TnUAD, FPT už opäť má všetky samosprávne kompetencie, ktorými má disponovať. Čaká nás neľahká akreditácia, chcem, aby sme zaviedli celouniverzitný systém hodnotenia kvality školy. Pripravujem zmeny vo vedení rektorátu tak, aby sme zefektívnili prácu fakúlt. Pobijeme sa o to, aby po komplexnej akreditácii bola TnUAD opäť vysokou školou univerzitného typu," zdôraznil Habánik.

Študenti a pedagógovia FPT v Púchove vstúpili do okupačného štrajku 11. októbra po tom, ako bývalý rektor TnUAD Ivan Kneppo okamžite zrušil pracovný pomer dekanovi fakulty Vavrovi a neskôr aj prodekanke Darine Ondrušovej. Vyhlásenie štrajku bolo tiež reakciou na zámer rektorátu presťahovať FPT z Púchova do Trenčína.

Tu bude player

Téma TASR