Študenti Bratislavského kraja spoznávajú históriu

Školský servis, 23. marca 2019 10:15

Všetky školy majú možnosť absolvovať prehliadku Múzea holokaustu a vypočuť si jednu z piatich tém vzdelávacieho program.

Bratislava 23. marca (SkolskyServis.sk) - Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravil pre študentov župných stredných škôl špeciálny vzdelávací program v Múzeu holokaustu v Seredi. Zameraný je na oboznámenie sa so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na našom území. Všetky školy tak majú možnosť absolvovať prehliadku Múzea holokaustu a vypočuť si jednu z piatich tém vzdelávacieho program.

Foto: BSK


„Je dôležité mládeži pripomínať a aj ďalej hovoriť o hrôzach druhej svetovej vojny. Pretože aj týmto spôsobom môžeme prispieť v boji voči rastúcej rasovej, náboženskej neznášanlivosti a silnejúcemu extrémizmu v našej spoločnosti,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Jednou z expozícií Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry v Bratislave je Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Súčasťou múzea je aj vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje výchovno-vzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie sa so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na našom území. Možnosť zadarmo navštíviť toto múzeum majú všetky župné školy. Bratislavský samosprávny kraj hradí náklady spojené so vstupom študentov do múzea, odborným vzdelávaním pozostávajúcim zo sprevádzania s lektorom v trvaní min. 60 minút a vzdelávacieho programu v dĺžke cca 45-60 minút.

Župní študenti môžu Múzeum holokaustu v Seredi navštíviť od 1.2.2019 do 31.12.2019, v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 14:00 hodiny. Jednou z nich bola minulý týždeň aj Spojená škola v Ivanke pri Dunaji.

Téma TASR