Stredoškoláci ochutnali život vysokoškolákov

Školský servis, 12. septembra 2017 12:48

A to v rámci Letnej univerzity pre stredoškolákov, ktorá sa každoročne koná na Slovenskej technickej univerzite.

Bratislava 12. septembra (SkolskyServis.sk) - Aj tento rok sa stredoškoláci z celého Slovenska rozhodli vyskúšať aké to je, stráviť niekoľko dní vo vysokoškolskom prostredí. Bývali na internáte, stravovali sa v študentských jedálňach, cestovali povestnou 39-nou... To všetko v rámci Letnej univerzity pre stredoškolákov, ktorá sa každoročne koná na Slovenskej technickej univerzite.

Letná univerzita pre stredoškolákov na Slovenskej technickej univerzite Foto: STU„Od malička ma fascinovala veda, stále som sa chcela učiť niečo nové, vedieť ako veci fungujú. Študujem na SOŠ chemickej a od svojich 14-tich rokov sa aktívne zaoberám problematikou toxicity hliníka. Vďaka tomuto projektu spolupracujem s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie, v tomto prostredí sa cítim veľmi dobre, preto by som chcela pokračovať v štúdiu, a najradšej aj vo výskume. Chcela som však využiť príležitosť spoznať aj ostatné fakulty. I keď som ešte iba v treťom ročníku, už teraz viem, že FCHPT je tá správna voľba,“ povedala Karin Iková z Piešťan.

Letná univerzita na STU prebieha vždy prvý septembrový týždeň. Aj tento rok prišli stredoškoláci z celého Slovenska. Prezreli si fakulty a laboratória, robili pokusy, projektovali, programovali.
Ale najmä sa od svojich sprievodcov – študentov STU - dozvedali o radostiach aj strastiach vysokoškolského života. Veď od koho iného by sa mohli dozvedieť viac, aby sa ľahšie rozhodovali, kam na vysokú školu.


„Stredoškoláci museli v krátkom čase stihnúť naozaj dosť, takže večer boli poriadne unavení. S prednáškami to bolo trošku náročnejšie, keďže je to pasívnejší spôsob prijímania informácií. Akonáhle sme však prišli do laboratórií a ku konkrétnym ukážkam, prebudila sa v nich zvedavosť a o všetko sa živo zaujímali. Každá fakulta ponúkla niečo svoje, a ako sme nimi postupne prechádzali, prejavovalo sa aj to, kto z nich akú oblasť techniky viac uprednostňuje,“ povedal Fero Ikrényi, ktorý sa venoval stredoškolákom hneď od ich príchodu na STU.
Letnej univerzity pre stredoškolákov (LUS) sa od jej vzniku zúčastnilo už 580 stredoškolákov. Nemalá časť z nich už na fakultách STU študuje. Z účastníkov, ktorí absolvovali LUS v posledných dvoch rokoch, bola ¼ tohtoročných maturantov. Takmer všetci z nich práve začínajú študovať na STU.

Čerstvá inžinierka, Lenka Kutlíková, patrila medzi prvých účastníkov tohto projektu. Tento rok skončila štúdium informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií.

„Letnej univerzity pre stredoškolákov som sa zúčastnila dvakrát. Prvýkrát ako stredoškoláčka, ktorá sa rozhodovala o budúcom štúdiu, neskôr už sama ako študentka STU, a súčasne sprievodca stredoškolákov.Počas strednej školy som nebola rozhodnutá, ktorý smer budem študovať ďalej. Počas LUS nám študenti vedeli porozprávať, čomu sa venujú, aké odbory študujú a samozrejme, previedli nás aj priestormi svojich fakúlt. Ukázali nám, aké možnosti máme, pokiaľ nás baví matematika, chémia, informatika… Najlepšie bolo, že sme sa ich počas troch dní mohli opýtať na čokoľvek, čo by nám pomohlo rozhodnúť sa. Žiadna brožúra totiž nenahradí osobnú skúsenosť. Nakoniec som si vybrala informatiku. A počas štúdia som sa zúčastnila LUS druhýkrát. Tentoraz s úmyslom ukázať stredoškolákom nielen našu univerzitu, ale motivovať ich k štúdiu techniky,“ hovorí o svojich spomienkach na to, ako sa rozhodovala o vysokej škole a či jej LUS pomohla.
Pobyt študentov stredných škôl na STU už tradične skončil odovzdávaním ambasádorských dekrétov, a to priamo z rúk rektora Roberta Redhammera. Ako ambasádori STU majú stredoškoláci povinnosti. Medzi ne patrí aj podeliť sa o zážitky so svojimi rovesníkmi. Veď medzi nimi môže byť rovnako nádejný technik.
LUS 2017 skončila v piatok 8. septembra 2017 odovzdávaním ambasádorských dekrétov v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici v Bratislave. Budúci rok, opäť prvý septembrový týždeň, bude projekt pokračovať už jubilejným 10. ročníkom.
SkolskyServis.sk informovala Andrea Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU): V roku 2016 riešila 270 projektov výskumu pre prax a vyše 500 výskumných projektov financovaných z grantov. V poslednom QS World University Rankings 2016 sa umiestnila na 401-450. mieste v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie. O absolventi STU majú podľa rebríčka Profesia.sk zamestnávatelia najväčší záujem. Prostredníctvom Univerzitného podnikateľského inubátora STU podporila rozvoj viac ako 50 nových firiem.


Téma TASR