Stredné školy dostali údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJ

TASR, 5. októbra 2018 14:59

Celkovo 558 stredných škôl dostalo tento týždeň údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenčiny.Bratislava 5. októbra (TASR) – Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) po štvrtý raz posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2018 tak riaditelia stredných škôl dostali ďalšie externé hodnotenie, ktorým je príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra.

„Určite je pozitívne, že školy dostávajú takéto objektívne externé hodnotenie, ktoré je doplnkom k vzdelávacím výsledkom školy. Riaditelia škôl aj učitelia by mali vyhodnotiť trendy školy v pridanej hodnote za uplynulé obdobie a urobiť také opatrenia, aby sa ich žiaci ustavične zlepšovali. Tak, aby školy, ktoré poskytujú maturitné vzdelávanie, naozaj aj zabezpečovali každému žiakovi čo najvyššiu kvalitu vzdelávania," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

NÚCEM informoval, že slovenské školy dostávajú pravidelnú spätnú väzbu, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania. Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky neskôr v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, priblížil NÚCEM.

„Stalo sa štandardom, že stredné školy na Slovensku si majú možnosť na základe externých výsledkov vyhodnotiť, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie ich vedomostí a zručností," vysvetlila riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2016 až 2018, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je päť gymnázií a 15 stredných odborných škôl.

TABUĽKA: Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2016 až 2018, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je 5 gymnázií a 15 stredných odborných škôl

Téma TASR