SOŠ HSaD Lučenec vychováva odborníkov na canisterapiu

SOŠ HSaD Lučenec, 22. marca 2019 10:26

Pozitívny dopad psieho tvora na človeka je predmetom mnohých výskumov už desiatky rokov.

Na snímke študentky Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci so svojimi vodiacimi a canisterapeutickými psami, 21. marca 2019. EASYFOTO TASR - Branislav Caban Foto: TASR


Lučenec 22. marca (SkolskyServis.sk) - SOŠ HSaD Lučenec, odbor kynológia si dala za svoj cieľ vychovávať nielen odborníkov na psov, ale aj rozvíjať u mladých ľudí sociálne cítenie a pomoc slabším. Za prostriedok si zvolila canisterapiu.

Pozitívny dopad psieho tvora na človeka je predmetom mnohých výskumov už desiatky rokov. Za tento čas sa podarilo získať niekoľko relevantných výsledkov, ktoré hovoria, že prítomnosť priateľského psa môže mať účinok na zdravie človeka – jeho psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, kde iné metódy nemožno použiť alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, ide skôr o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnili odborníčka Mgr. Martina Michalková z OZ Zmysel života, ktorá sa canisterapii a jej pôsobení na človeka venuje už 15 rokov Ing. Martin Majer, inštruktor kynológie zo SOU HSaD predstavil, ako budú psí pomocníci pomáhať klientom domovov sociálnych služieb, alebo deťom, ktoré trpia telesným alebo psychickým ochorením. Ing. Katarína Kubišová z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy vysvetlila, ako sa vyberajú psy na sociálnu prácu. K projektu a vzájomnej spolupráci sa vyjadrili aj zástupcovia Nadácie pre deti Slovenska, ako aj predstavitelia Domovu sociálnych služieb Slatinka.Projekt „Pomocné Labky“, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska má za cieľ zvýšiť povedomie o problematike pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením, predstaviť systém pomoci prostredníctvom cansiterapie, teda priaznivého pôsobenia psa na ľudské zdravie, ako aj získať ďalších ambasádorov z radov študentov, ktorí sa budú aktívne zapájať do projektu pomoci cieľovej skupine ľudí.

SkolskyServis.sk informoval Martin Majer garant odboru kynológia SOŠ Lučenec.

Téma TASR