Štát chce na ministerstvá prilákať absolventov svetových univerzít

TASR, 7. apríla 2014 12:54

Výber štipendistov by mal prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole sa posúdi kvalita vysokej školy, kde žiadateľ študuje.

Bratislava 7. apríla (TASR) - Štát chce na ministerstvá prilákať absolventov prestížnych svetových univerzít. Tí, ktorých počas štúdia podporí štipendiom, sa budú musieť zaviazať, že vo verejnej správe odpracujú tri roky. Vyplýva to z Návrhu grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe z dielne ministerstva školstva, o ktorom by v blízkom čase mala rokovať vláda.
Ilustračné foto Foto: babusofindia.comO štipendium budú môcť požiadať slovenskí študenti, ktorí už sú prijatí, alebo študujú na vybraných vysokých školách v zahraničí na druhom alebo treťom stupni v dennej forme. "Štipendium pokryje všetky opodstatnené náklady spojené so štúdiom, vrátane školného, nákladov na živobytie počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia a nákladov na cestu do a z miesta štúdia, cestovné poistenie a pod.," píše v návrhu rezort školstva.

Študenti, ktorí dostanú štipendium od štátu, by sa mali zamestnať najmä v analytických útvaroch – napríklad v Inštitúte finančnej politiky na ministerstve financií, Analytickom centre na ministerstve práce, Inštitúte zdravotníckej politiky na ministerstve zdravotníctva či Inštitúte vzdelávacej politiky na ministerstve školstva.

Grantový program by malo organizačne a administratívne zabezpečovať ministerstvo školstva. Jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy každoročne do 31. januára písomne oznámia ministerstvu školstva, že majú záujem o štipendistu a bližšie špecifikujú pozíciu, na ktorej by mal po ukončení štúdia pracovať. "Na základe požiadaviek bude každoročne vypísaná výzva do 31. marca a následne budú uchádzači o štipendium vybraní výberovou komisiou," vysvetľuje v návrhu ministerstvo. S vybranými uchádzačmi bude uzatvorená zmluva o udelení štipendia a o spolupráci, ktorou sa štátne orgány zaviažu poskytnúť im po ukončení štúdia pracovné miesto. Po schválení návrhu grantového programu budú môcť ministerstvá už v tomto roku oznámiť ministerstvu školstva záujem o zamestnanie štipendistu a rezort zabezpečí grantový program, uvádza sa v materiáli.

Výber štipendistov by mal prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole sa posúdi kvalita vysokej školy, kde žiadateľ študuje. Malo by ísť o univerzitu, ktorá je v rebríčku univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities a v rebríčku inštitúcií Project RePEc umiestnená do 200. miesta. Zohľadňovať sa bude aj kvalita študijného programu a to, či je vhodný vzhľadom na budúcu pracovnú pozíciu. Počet postupujúcich do ďalšieho výberu bude závisieť od počtu obsadzovaných pozícií. V druhom kole bude pre rozdelenie grantu najdôležitejšie rozhodnutie budúceho zamestnávateľa.

V prípade, že štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky, alebo nezíska vysokoškolské vzdelanie, na ktoré mal poskytnuté štipendium, bude musieť vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia. "Nesplatená časť sa bude úročiť vo výške úrokovej sadzby, ktorou poskytuje študentom pôžičky Fond na podporu vzdelávania," uvádza rezort v materiáli.

Navrhovaný grantový program podľa rezortu nadväzuje na poskytovanie Štipendia M. R. Štefánika v rokoch 2006 – 2008 a v roku 2011. V rokoch 2006 – 2008 štát v rámci neho podporil podľa hovorcu ministra školstva Michala Kaliňáka 24 študentov vysokých škôl ako London School of Economics, Harvard a Stanford Law School či Columbia University v USA. V roku 2011 získali toto štipendium traja uchádzači.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR