Štart národného projektu IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie

TASR, 11. novembra 2017 9:12

Zlepšenie vzdelávania mladých ľudí v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti je základným cieľom nového národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE.

Bratislava 11. novembra (TASR) - Zlepšenie vzdelávania mladých ľudí v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti je základným cieľom nového národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE. V pondelok 13. novembra 2017 ho slávnostne predstavia na tzv. „kick off“ mítingu v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek a ďalší predstavitelia spolupracujúcich asociácií, organizácií a škôl.
Prijímateľom nenávratného finančného príspevku národného projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré projekt realizuje spoločne projektovými partnermi UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach, UKF v Nitre, UMB v Banskej Bystrici, ŽU v Žiline. Ďalšími spolupracujúcimi organizáciami sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum.

Na aktivitách národného projektu sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a 5 univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36 000 žiakov a študentov, ako aj približne 2100 učiteľov. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na profesie v oblasti informatiky a IKT. Od realizácie projektu autori očakávajú ročný nárast tisíc absolventov - špecialistov pre IKT sektor.

Súčasťou slávnostného spustenia projektu bude aj ocenenie víťazov súťaže Networking Academy Games 2017 - sieťové talenty Slovenska, ako aj mladých členov robotického tímu COMPOTES, ktorí v roku 2017 po víťazstve na majstrovstvách Slovenska v Robocup Junior postupne zvíťazili aj na súťažiach v Slovinsku i Taliansku a na majstrovstách sveta v robotickom futbale v japonskej Nagoji získali 1. miesto za najlepšiu prezentáciu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Miesto a čas: Vedecký park UK v Bratislave, Ilkovičova 8, Bratislava, 13. november 2017, 10.00 h.

TASR informoval komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Téma TASR