Stará Ľubovňa: Začala komplexná obnova budovy ZUŠ na Okružnej ulici

TASR, 8. septembra 2018 16:05

N realizáciu získala tamojšia samospráva nenávratný finančný príspevok viac ako 240. 000 eur.

Stará Ľubovňa 8. septembra (TASR) - Projekt komplexnej obnovy základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Okružnej ulici v Starej Ľubovni, na realizáciu ktorého získala tamojšia samospráva nenávratný finančný príspevok viac ako 240.000 eur, sa posúva do ďalšej fázy. Tou sú samotné stavebné a rekonštrukčné práce začínajúce sa v priebehu nasledujúcich dní. „Obnova bude zahŕňať zateplenie obvodového plášťa a stropných konštrukcií, výmenu okien, dverí a osvetľovacích telies a tiež rekonštrukciu ústredného vykurovania,“ priblížil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.
Ilustračné foto Foto: Svätopluk Písecký/TASR

Prijatím týchto opatrení podľa neho dôjde k úspore dodanej energie až o takmer 82 percent, zlepší sa aj celkový architektonický vzhľad stavby a predĺži sa jej životnosť. „Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané (4.9.), pričom ten má na uskutočnenie stavebných a rekonštrukčných prác 12 mesiacov," dodal Tomko.

Budova ZUŠ bola postavená ešte začiatkom 60-tych rokov. Použité stavebné materiály na jej výstavbu však v súčasnosti nespĺňajú normatívne požiadavky a energetická náročnosť z hľadiska potreby tepla je tak podľa radnice neúnosná. Aj napriek realizácii menších stavebných úprav, ako je výmena okien v období rokov 2006 až 2012 či čiastočnú rekonštrukciu vykurovacieho systému, nedošlo k výraznejšej úspore energie. Riešením problému vysokej energetickej náročnosti objektu sa tak stala komplexná obnova.

Mesto bolo so žiadosťou o dotáciu úspešné v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v polovici marca tohto roka. Projekt vypracovaný v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov bude hradený z prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov, no počíta aj s päťpercentným spolufinancovaním mesta. „Celkové oprávnené výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu prevyšujúcu 253.000 eur, pričom jej väčšiu časť tvorí spomínaný nenávratný finančný príspevok," doplnila Ivana Vrbjarová z Projektového referátu Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Podľa radnice tak začala realizácia ďalšieho projektu, ktorý pozitívne ovplyvní kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ, ktorá nesie meno Jána Melkoviča. V minulom roku ju navštevovalo viac než 600 žiakov.


Téma TASR