ŠPÚ bude spolupracovať s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity

TASR, 13. februára 2018 12:35

Dohoda o spolupráci platí aj pre vyhodnocovanie výsledkov päťročného experimentálneho overovania didaktického prístupu CLIL v základných školách, ktorý bude ukončený v školskom roku 2017/2018.

Trnava/Bratislava 13. februára (TASR) - Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a dekan Pedagogickej fakulty (PdF) Trnavskej univerzity (TU) René Bílik sa dohodli na rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti prípravy a vzdelávania učiteľov.
Foto: ŠPÚ

"ŠPÚ v súčasnosti úzko spolupracuje s viacerými pedagogickými fakultami. Okrem prípravy a realizácie odborných a vedeckých konferencií pre učiteľov ponúkame študentom všetkých katedier pedagogických fakúlt možnosť využiť našu ponuku na stáž ako formu odbornej praxe. Táto skúsenosť im umožní zistiť, ako naše najstaršie vedeckovýskumné pracovisko funguje v praxi. Študenti tiež majú možnosť participovať na konkrétnych výskumných úlohách," uviedol Hajduk. Dohoda o spolupráci platí aj pre vyhodnocovanie výsledkov päťročného experimentálneho overovania didaktického prístupu CLIL (Content and Language Integrated Learning - obsahovo a jazykovo integrované učenie) v základných školách, ktorý bude ukončený v školskom roku 2017/2018. Riaditeľ ŠPÚ zároveň ponúkol dekanovi PF spoluprácu pri príprave a realizácii odbornej konferencie na podporu druhého cudzieho jazyka, ktorá sa bude konať na jar v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave.

"Spoluprácu týchto inštitúcií považujeme za úplne prirodzenú, pretože ŠPÚ navrhuje, čo budú učitelia učiť v školách, a my zasa to, ako by to mali učiť, takže aj naše poznatky a skúsenosti by sa dali aplikovať v rámci vzdelávacieho programu," skonštatoval dekan Bílik. Ústav i pedagogická fakulta v Trnave spolupracovali aj v minulosti na rôznych projektoch pri príprave a realizácii odborných a vedeckých konferencií pre učiteľov a odbornú verejnosť, okrem iného v Prahe a Starej Lesnej, a v súčasnosti spolu pripravujú medzinárodnú konferenciu vo Viedni.

Informovala Mária Lukáčová zo ŠPÚ.
Téma TASR