ŠPÚ a MS podpísali memorandum o spolupráci

TASR, 12. apríla 2018 14:11

Pokračovanie v odbornej a vedeckej spolupráci i spoločné aktivity pri pripomínaní si významných historických medzníkov slovenských národných dejín.

Bratislava 12. apríla (TASR) – To je rámec spolupráce Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a Matice slovenskej (MS), ktorú podpisom memoranda potvrdili vedúci predstavitelia oboch inštitúcií – riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predseda MS Marián Gešper.

"Jedným z prvých spoločne realizovaných podujatí bude odborná konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky," uviedol riaditeľ ŠPÚ po podpise dokumentu. Ďalšie aktivity budú zamerané na 170. výročie vzniku Slovenskej národnej rady. Predstavitelia oboch inštitúcií sa zhodli i na možnosti posilňovať historické a národné povedomie prostredníctvom aktivít pre školy.

Foto: ŠPÚ
Téma TASR