SPŠ dopravná vidí zmysel v spolupráci s dopravnými spoločnosťami

Školský servis, 20. februára 2019 10:42

Maturanti z Bratislavy diskutovali s odborníkmi z ČESMAD-u o aktuálnych problémoch dopravcov, o mýtnom systéme na Slovensku a o colných záležitostiach.

Maturanti z Bratislavy diskutovali s odborníkmi z ČESMAD-u o aktuálnych problémoch dopravcov, o mýtnom systéme na Slovensku a o colných záležitostiach.
Foto: Česmad


Bratislava 20. februára (SkolskyServis.sk) - Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave je strednou odbornou školou, ktorá už od roku 1972 poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu. Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu.

Vo štvrtok 14. februára 2019 privítali odborníci z ČESMAD Slovakia študentov maturitného ročníka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo svojich priestoroch. Pripravili pre nich odbornú prednášku, ktorá bola rozdelená na tri bloky: aktuálne výzvy a problémy slovenských dopravcov, mýtny systém na Slovensku a colné záležitosti. V rámci každého bloku mali maturanti možnosť položiť svoje otázky.

Študenti sa tak mohli dozvedieť nielen o činnosti združenia, ale vypočuli si problémy dopravcov z praxe – minimálne mzdy v Európskej únii, zákaz trávenia riadneho týždenného času odpočinku vo vozidle a mnohé iné témy.

Študenti sa dozvedeli okrem iného, akú úlohu zohráva združenie ČESMAD v rámci mýta a ako vôbec funguje tento systém na Slovensku. Z colných záležitostí si vypočuli témy ako: dohovor TIR, vznik systému TIR, základné piliere Dohovoru TIR, karnet TIR (medzinárodný tranzitný colný doklad), použitie v praxi, elektronické colné vyhlásenie TIR (systém TIR EPD), nekorektné prepravy TIR, reklamačné konania, colné dlhy, výhody systému TIR, záručná sieť, poisťovateľ systému TIR.

Maturanti z Bratislavy diskutovali s odborníkmi z ČESMAD-u o aktuálnych problémoch dopravcov, o mýtnom systéme na Slovensku a o colných záležitostiach.
Foto: Česmad


Akí sú študenti vašej školy? „Štúdium na našej škole uprednostňujú študenti, ktorí chcú pracovať v doprave, logistike alebo zasielateľstve. Veľmi často sú to študenti, ktorí pochádzajú z podnikateľského zázemia. Rodičia alebo ich príbuzní pracujú vo firmách, ktoré sú zamerané na dopravu a teda po škole môžu pokračovať v tomto ďalej. Študenti si po škole zakladajú vlastné firmy, sú motivovaní,“ hovorí Pavla Čaplová, učiteľka odborných predmetov SPŠ dopravnej v Bratislave.

Dopravcovia pociťujú nedostatok pracovných síl, záujem o túto oblasť dlhodobo stagnuje. Ako sú na tom samotné dopravné školy? Zaujímajú sa mladí o štúdium dopravy? „Osobne mám pocit, že najmä naši prváci a druháci sa naozaj zaujímajú a chcú pracovať v doprave. Máme veľa študentov zo Záhoria, kde otvárajú logistické centrá,“ vysvetľuje Pavla Čaplová.

Situácia však nebola vždy rovnaká, v minulosti sa študenti o dopravu nezaujímali. Dnes už cítiť, že mladí sa začali viac zaujímať. „Záujem študentov pociťujeme priamo na hodinách, zaujíma ich to. Napríklad pred štyrmi rokmi to bolo oveľa horšie. Našťastie, toto obdobie je už za nami,“ pokračuje ďalej Čaplová.

Aj komunikácia so študentmi v rámci odborných predmetov sa zlepšuje. Pre nás by bolo ideálne, keby sme mali viac možností v rámci praxe užšie spolupracovať s dopravnými firmami. Tu si môžu firmy podchytiť a vychovať študentov skôr,“ uzatvára Pavla Čaplová.

Stredná priemyselná škola dopravná ponúka nasledovné študijné odbory:

3765 M technika a prevádzka dopravy – podľa ŠkVP Prevádzka, údržba a vedenie cestných vozidiel
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – podľa ŠkVP Služby v doprave, zasielateľstve a logistike.
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – podľa ŠkVP Elektrotechnik v doprave

Absolventi spomínanej školy sa dokážu uplatniť na trhu práce. Prvé dva študijné odbory umožňujú absolventovi splniť po obsahovej stránke podmienky zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave pre získanie odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave. Kvalitné praktické vyučovanie realizuje škola vo svojich dielňach, prípadne spolupracuje s rôznymi partnermi. Škola takisto poskytuje možnosť získať vodičský preukaz skupiny A a B v školskej autoškole za výhodnú cenu.

SkolskyServis.sk informovala Mgr. Martina Baumann, hovorkyňa ČESMAD Slovakia


Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR