Spoločnosť Newport Group je novým členom združenia EVBB

Školský servis, 3. apríla 2018 11:14

Spoločnosť Newport Group pôsobí na Slovensku v oblasti celoživotného vzdelávania, rekvalifikácií a poradenstva desať rokov.

Bratislava 3. apríla (SkolskyServis.sk) - Slovenská vzdelávacia a konzultačná spoločnosť Newport Group získala členstvo v európskej strešnej organizácii pre vzdelávacie inštitúcie so sídlom v Bruseli – EVBB /Europäische Vereinigung der Institute für Berufsbildung/. EVBB, ktorú založili pred 25 rokmi, tvorí 57 vzdelávacích inštitúcií a 1500 odborných centier z 20 európskych štátov. Snažia sa o spoluprácu a koordináciu aktivít pri skvalitňovaní odborného a ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie. Organizujú v tejto oblasti semináre a konferencie, pripravujú spoločné cezhraničné projekty a vypracovávajú analýzy a odporúčania.
SAGA for VET Foto: TASR

Spoločnosť Newport Group pôsobí na Slovensku v oblasti celoživotného vzdelávania, rekvalifikácií a poradenstva 10 rokov. Spolupracovala s Volkswagen Slovakia /VW SK/ pri viacročnej príprave projektu Duálnej akadémie /DA/, ktorej zriaďovateľom sa pred tromi rokmi stali popri VW SK aj Siemens, Matador a Bratislavský samosprávny kraj. DA ponúka svojim študentom v systéme duálneho vzdelávania podľa nemeckého modelu výučbu v piatich maturitných študijných odboroch, ktoré sú orientované predovšetkým na aktuálne požiadavky automobilového priemyslu na Slovensku.
Budova DA Foto: TASR

Newport Group sa takisto podieľal ako hlavný koordinátor aj na dvojročnom medzinárodnom projekte SAGA for VET - slovensko-rakúsko-nemeckej spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Do podujatí v rámci projektu, podporovanom programom Európskej únie Erasmus plus, sa zapojili viaceré štátne vzdelávacie inštitúcie, súkromné spoločnosti a zástupcovia akademickej obce z týchto troch krajín. Jeho hlavným cieľom bola analýza možností efektívneho využitia prvkov duálneho vzdelávania z Rakúska a Nemecka v našich podmienkach a zároveň vytváranie nových akreditovaných vzdelávacích programov. V rámci projektu sa tiež uskutočnili pilotné kurzy rekvalifikácie 89 uchádzačov o zamestnanie, pri ktorých spolupracovalo 5 úradov práce z tých našich okresov, kde je najvyššia miera nezamestnanosti.

Spoločnosť Newport Group je aj jedným zo zakladajúcich členov Asociácie duálneho vzdelávania na Slovensku.

Téma TASR