V Malinove vznikne od nového školského roku Spojená škola

Školský servis, 9. februára 2019 7:47

Doteraz malo Malinovo 1. až 4. ročník základnej školy a vďaka spolupráci so župou bude môcť mať táto škola druhý stupeň.

Na snímke Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku. Foto: TASR


Malinovo 9. februára (SkolskyServis.sk) - V Malinove vznikne od nového školského roku Spojená škola s dvomi organizačnými zložkami: základná škola a stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku. Spojená škola je výsledkom spoločného záujmu Bratislavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove a obce Malinovo ako zriaďovateľa Základnej školy so sídlom na Školskej 11, Malinovo. Tento zámer schválili tak župní poslanci ako aj poslanci Zastupiteľstva obce Malinovo.

„Zriadenie spojenej školy v Malinove predpokladáme od 1. 9. 2019. V našej strednej škole bude zároveň aj základná škola. Doteraz malo Malinovo 1. až 4. ročník základnej školy a vďaka spolupráci so župou bude môcť mať táto škola druhý stupeň. Samozrejme rátame aj s tým, že budova školy prejde rekonštrukciou,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Zriaďovateľom Spojenej školy bude Bratislavský samosprávny kraj a sídliť bude v budove na Bratislavskej 44, ktorá je vo vlastníctve BSK. Pre potreby základnej školy však bude využívať aj budovy na Školskej a na Višňovej ulici.

Cieľom vytvorenia Spojenej školy je zachovanie stredného odborného vzdelávania v obci Malinovo a zlepšenie kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy, ktorá bude môcť poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola v 1. – 9. ročníku.

Základná škola už v súčasnosti využíva časť priestorov v SOŠ záhradníckej. K postupnému napĺňaniu potrieb základnej školy i potrieb SOŠ záhradníckej sa plánuje rekonštrukcia priestorových kapacít na 3. a 4. poschodí budovy SOŠ záhradníckej pre potreby tried druhého stupňa.

Všetky podmienky fungovania Spojenej školy a užívania budov budú upravené v Dohode o zriaďovateľovi medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Obcou Malinovo, prípadne v nájomnej zmluve medzi novozriadenou Spojenou školou a obcou Malinovo.Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR