Spojená škola na Letnej ul. sa blíži vo vzdelávaní k fínskemu modelu

TASR, 12. júna 2018 11:52

Na stretnutí so zástupcami škôl, samospráv a odborníkov na vzdelávanie to v utorok v Poprade potvrdil Pasi Silander z Fínska.

Na snímke sa učiteľka venuje druhákom a tretiakom v jednej triede v spojenej základnej a materskej škole na Letnej ulici v Poprade - ilustračné foto FOTO TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR


Poprad 12. júna (TASR) – Spojená škola (SpŠ) na Letnej ulici v Poprade, označovaná aj ako najjužnejšia fínska škola, ide podľa fínskych odborníkov na inovatívne vzdelávanie dobrým smerom, aby sa čo najviac priblížila ich modelu. Na stretnutí so zástupcami škôl, samospráv a odborníkov na vzdelávanie to v utorok v Poprade potvrdil Pasi Silander z Fínska. "Najväčší rozdiel medzi slovenskými a fínskymi školami je v tom, že u nás je učenie zamerané na autonómnosť, každá škola je istým spôsobom nezávislá a spolu sú riadené na municipálnej úrovni," porovnáva Silander.

Vyučovanie je okrem toho zamerané na digitalizačných metódach a vo veľkej miere na ňom používajú IT techniku. "Táto škola v Poprade ide určite dobrým smerom, pretože tu vidím šťastné a usmiate deti," konštatoval Silander. Práve v používaní digitálnej technológie učiteľmi podľa neho Slováci zaostávajú asi najviac.

Riaditeľka SpŠ Viera Grohová dodáva, že princípom fínskeho vzdelávania, ktorý sa snažia aplikovať do vyučovania, je prepojenie práce v škole so životom. "Snažíme sa deti motivovať, aby sa zamýšľali nad tým, čo sa učia, učia sa to z viacerých uhlov pohľadu cez rôzne predmety. Rozoberáme nejaký jav, ktorý je v súčasnosti veľmi aktuálny a treba o ňom hovoriť, teraz je to napr. migrácia. Na etickej výchove sa učiteľ môže opýtať, ako by sa asi žiaci cítili na lodi plnej migrantov. Hovoriť môžu o tom, či je migrácia bežnou súčasťou ľudí, či je správne ju odcudzovať alebo posudzovať a pod.," konkretizovala riaditeľka. Nejde teda o nejaké direktívne učenie, ale skôr o formu diskusie. Z nej potom vzíde písomná práca žiaka, kde opíše svoje názory a postoje.

ŠpŠ na Letnej ulici ukončila v roku 2015 experimentálne overovanie projektu Škola pre každého, škola na každý deň. Zameriavala sa pritom na profesionalizáciu práce učiteľov, aby dokázali dobre odpovedať na potreby detí a snažili sa učiť ich to, čo je naozaj zmysluplné. Zároveň je cieľom tejto školy na základe tempa jednotlivých detí vytvárať komunity, v ktorých učiteľ vie, pred aké deti predstúpil a podľa toho pre nich pripraví vyučovanie. Dokáže tak správne odpovedať na potreby žiakov a lepšie ich motivovať.

"Za najväčší úspech za tie tri roky, čo sme v projekte, považujem mojich učiteľov. Deti sú lepšie, lepšie nám rozumejú a zároveň sa nám lepšie učí, takže sme sa stali vitálnym kolektívom a vzrástla aj dôvera medzi nami a rodičmi, čo je asi najdôležitejšie," zdôraznila Grohová. Jej cieľom je pokračovať v šľapajach Dávida Husza, niekdajšieho starostu mesta Poprad a vytvárať v škole akési parky, napr. technický, občiansko-demokratický, umelecký a pod. "Tam by sa mohli deti stretávať po škole, spoločne rozvíjať svoj talent a vytvárať akúsi živú komunitu," dodala riaditeľka.


Téma TASR