Spišská Belá sa uchádza o dotáciu na zateplenie ZŠ M. R. Štefánika

TASR, 20. marca 2017 10:38

Snahou mesta je zatepliť tri budovy Základnej školy M. R. Štefánika.

Foto: TASR


Spišská Belá 20. marca (TASR) – Samospráva Spišskej Belej podala projektovú žiadosť na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu. Mesto reagovalo na výzvu Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Snahou mesta je zatepliť tri budovy Základnej školy M. R. Štefánika. Zároveň samospráva v priestoroch elokovaného pracoviska školy, v ktorom sídli školská družina, začala s modernizáciou toaliet. Na tento zámer mesto vyčlenilo sumu 23.000 eur.

"Na základe žiadosti sa mesto snaží získať 189.000 eur na zateplenie troch budov základnej školy. Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa prednej a zadnej budovy na Štefánikovej ulici a budovy elokovaného pracoviska, v ktorom sídli školská družina," informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Popri tom by sa zaizolovali aj strechy dvoch budov. Zateplením budov by podľa primátora mala škola dosiahnuť úsporu energie o 53 percent.

Samospráva zo svojho rozpočtu vymenila všetky okná na budovách školy, vymenila strešnú krytinu a zateplila strechu na jednej budove a na telocvični. Na tento zámer mesto investovalo viac ako 120.000 eur. Spišská Belá sa už viackrát pokúšala získať zdroje na zateplenie, avšak doteraz vždy neúspešne. "Celkové náklady projektu na zateplenie predstavujú sumu 199.730 eur, pričom z rozpočtu mesta by sa poskytla suma 10.730 eur. V prípade úspešnosti by sa stavebné práce mali zrealizovať ešte do konca tohto roka," poznamenal primátor. Predchádzať im bude výber zhotoviteľa prác. Výsledok verejného obstarávania určí aj celkové náklady na realizáciu projektu.

V priestoroch školskej družiny samospráva v týchto dňoch začala s rekonštrukciou sociálneho zázemia. Toalety v budove sú zhruba 40 rokov staré. "Ich rekonštrukcia už bola nevyhnutná, aby sa dosiahol bežný štandard toaliet, ktorý už máme vo všetkých budovách tejto školy," uzavrel Bieľak.

Téma TASR