SMS – starý mobil sem!

Školský servis, 10. novembra 2018 10:27

Recyklohry sú najväčší školský environmentálny program, do ktorého je zapojených 1 231 škôl .

Bratislava 10. novembra (SkolskyServis.sk) - Recyklohry – najväčší vzdelávací program na podporu zberu a recyklácie elektroodpadu a batérií na Slovensku vstúpil do nového školského roka s novým partnerom Orange Slovensko a so špeciálnou zberovou súťažou SMS – Starý Mobil Sem!

Recyklohry sú najväčší školský environmentálny program, do ktorého je zapojených 1 231 škôl . Cieľom tohto programu je oboznámiť žiakov o dôležitosti triedenia a recyklácie odpadu a umožniť im osobnú skúsenosť so zberom drobného elektroodpadu a použitých batérií. Školský rok 2018/2019 je už ôsmim rokom existencie a fungovania tohto projektu na Slovensku.
Foto:


V predchádzajúcom veľmi úspešnom školskom roku (2017/2018) bolo v zapojených školách vyzbieraných 89 610 kg drobného elektroodpadu, 16 328 kg použitých batérií a 6 600 kg použitých tonerov.

Novinkou školského roka 2018/2019 je nový partner projektu spoločnosť Orange Slovensko, s ktorým Recyklohry pripravili špeciálnu súťaž SMS – Starý Mobil Sem, zameranú na zber starých mobilov. V každej slovenskej domácnosti sa stále nachádza pomerne veľa mobilných telefónov, ktorých recykláciou dokážeme ušetriť množstvo primárnych surovín. Napríklad recykláciou 100 ks mobilov dokážeme ušetriť až 25 l ropy či 2 340 l vody. Na účastníkov tejto súťaže preto čaká aj mimoriadna dmena v podobe 40 tabletov.
Žiaci a školy sa do Recyklohier zapájajú prostredníctvom online registrácie, na základe ktorej obdržia špeciálne nádoby na zber drobného elektroodpadu, použitých batérií a tiež použitých tonerov, ktoré partner projektu, organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, poskytne škole zdarma a tiež zabezpečí zvoz a následnú recykláciu odpadu. Školy za každý kilogram vyzbieraného odpadu a za vyriešenie vyhlásených vedomostných úloh z oblasti životného prostredia a recyklácie odpadov získavajú body, ktoré následne vymieňajú za vecné odmeny zo špeciálneho katalógu. V uplynulom školskom roku sa do vyhlásených úloh zapojilo až 1 021 škôl.
O tom čo sa deje s odovzdanými mobilmi sa dozviete z krátkeho videa, ktoré sme pripravili v spolupráci s partnerom Orange Slovensko:Téma TASR