Slovenský tím zažiaril na konferencii projektu Chain Reaction

Janka Raganová, 20. augusta 2015 10:55

Žiaci z Gymnázia v Detve úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárodnej vedeckej konferencii Express yourself!, ktorá sa konala v máji v Heidelbergu.

Slovenská delegácia na konferencii Express yourself!(autor: Sonke Graf) Foto: Raganová JankaBanská Bystrica 20. augusta (SkolskyServis.sk) - Už druhý rok umožnila Katedra fyziky Fakulty prírodných vied UMB žiakom stredných škôl zapojiť sa do riešenia zaujímavých interdisciplinárnych výskumných problémov a prezentovať svoje projekty na spoločnej vedeckej konferencii. Konferencia Ukáž, čo vieš! je každoročným vyvrcholením aktivít projektu Chain Reaction financovanom Európskou komisiou v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti, v ktorom od roku 2013 spolupracuje dvanásť krajín. Hlavnou myšlienkou projektu je zatraktívniť prírodovedné predmety v očiach mladých, a zároveň im umožniť riešiť témy na úrovni svetového vedeckého výskumu. Pre slovenských stredoškolákov je to šanca vytvoriť malé vedecké tímy a stať sa na niekoľko mesiacov skutočnými vedcami.

Do projektu Chain Reaction sa tento rok na Slovensku zapojilo ďalších päť škôl: gymnáziá vo Vranove nad Topľou, Novej Bani, Detve a Banskej Bystrici. Učitelia prírodovedných predmetov z týchto škôl boli na začiatku školského roku pracovníkmi Katedry fyziky FPV vyškolení a dostali metodické materiály, aby dokázali motivovať a viesť troj- až päťčlenné tímy žiakov pri práci na výskumnom projekte, ktorý si zvolia.

Žiaci z Gymnázia v Detve úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárodnej vedeckej konferencii Express yourself!, ktorá sa konala v máji v Heidelbergu. Príprava slovenského tímu na prezentáciu posteru na konferencii v Heidelbergu(autor: František Strýček) Foto: Raganová Janka


Žiaci si svoj výskumný problém vyberali z viacerých zaujímavých tém. Mohli sa, napríklad, rozhodnúť hľadať ekologické svietenie, prebádať možnosti, ako prispieť k odstráneniu hladu v niektorých krajinách sveta, pokúsiť sa zostrojiť prenosnú vodnú elektráreň, či skúmať, aké rastliny by bolo vhodné pestovať vo vesmíre. Počas celého roka poskytuje Katedra fyziky, ako aj ďalší spolupracovníci projektu z iných katedier FPV (Mgr. Šimon Budzák, Mgr. Jozef Suja), školám odbornú a metodickú pomoc, súčasťou ktorej sú návštevy pracovníkov Fakulty v školách, prednášky pre žiakov, aj konzultácie a workshopy v laboratóriách FPV.

Konferencia Ukáž, čo vieš!, na ktorej sa 10. apríla 2015 stretli v Starej Lesnej po dva tímy z každej partnerskej školy, bola peknou prehliadkou úspechov, ktoré žiaci pod vedením svojich učiteľov dosiahli. Prezentácie, postery a praktické ukážky demonštrované jednotlivými školskými tímami zaujali vysokou úrovňou vedeckého obsahu, dobrým zvládnutím výskumných metód, ale najmä veľkou kreativitou a originalitou pri komunikovaní dosiahnutých výsledkov.

Tím Galaxia rastlín pre prezentácii svojho projektu v Heidelbergu(autor: František Strýček) Foto: Raganová Janka


Publiku sa najviac páčila interaktívna prezentácia tímu Future generation z Gymnázia v Detve. Tím (vedený Mgr. Bartolomejom Szakálom) okrem výborného zvládnutia skúmanej problematiky – ekologického svietenia – priniesol aj netradičné nápady, ako recyklovať zastarané druhy žiaroviek.
Žiaci z Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorých na konferenciu vynikajúco pripravil Ing. Ján Motešický, zaujali najmä systematickým prístupom pri skúmaní svojho prototypu malej vodnej elektrárne. Ich fundované vystúpenie získalo druhé najvyššie bodové ocenenie poroty aj cenu za najlepší poster.

Ako najlepší vyhodnotila porota projekt tímu Galaxia rastlín z Gymnázia v Detve zaoberajúci sa skúmaním fotosyntézy v mimozemských podmienkach. Žiaci tohto tímu vedení Mgr. Bartolomejom Szakálom reprezentovali Slovensko aj na medzinárodnej konferencii Express yourself!, ktorá sa konala 11. – 12. mája na univerzite v nemeckom Heidelbergu. Galaxia rastlín tu opäť „zažiarila“: vystúpenie tímu (prednesené v angličtine) vyvolalo vlnu otázok, na ktoré mladí vedci z Detvy dokázali pohotovo reagovať. Ich rovesníkov, ako aj prítomných vedcov z dvanástich krajín, veľmi zaujali aj rozdávané písomné materiály o experimentoch, ktoré tím urobil, či skúmavky so záhadnou zelenou tekutinou...
Pre samotných členov tímu Galaxia rastlín bola účasť na tejto konferencii predovšetkým odmenou za množstvo práce, ktorú na svojom projekte urobili. Ako nám prezradil Mgr. Szakál, do školy chodili robiť experimenty s fotosyntézou dokonca aj cez prázdniny. Prácou na projekte získali nielen nové vedomosti, ale naučili sa aj pracovať v tíme, spoznali nových ľudí a veľmi sa im páčilo, že sa učili iným, zaujímavým spôsobom. Určite nezabudnuteľný bude pre nich aj druhý deň medzinárodnej konferencie – Inquiry day (Bádateľský deň), v rámci ktorého sa mladí ľudia rozdelení do medzinárodných skupín učili spolupracovať a vytvoriť mechanizmus využívajúci „reťazovú reakciu“.

Reťazová reakcia atraktívneho bádateľského učenia sa prírodným vedám bude od septembra 2015 pokračovať v ďalších piatich slovenských stredných školách.

Téma TASR