Slovenský koncept Vizuálne čítanie učí čítať hendikepované deti

TASR, 10. decembra 2017 8:29

Projekt slovenských tvorcov vyhral tohtoročné slovenské kolo súťaže Chivas VENTURE určenej pre podnikateľov a startupy.

Bratislava 10. decembra (TASR) – Na pomoc s výučbou čítania hendikepovaných detí, ale aj detí a dospelých so špeciálnymi potrebami slúži program Vizuálne čítanie – Visual Reading. Projekt slovenských tvorcov vyhral tohtoročné slovenské kolo súťaže Chivas VENTURE určenej pre podnikateľov a startupy. TASR o tom informoval líder tímu tvorcov Dušan Baranec.
Foto: Facebook podujatia

"Deti so špeciálnymi potrebami navštevujú pravidelne rôzne typy terapeutických zariadení ako logopedické ambulancie, špeciálno-pedagogické a psychologické poradne," povedal Baranec. Frekvencia návštev je však podľa neho nízka, pohybuje sa od jednej týždenne po jednu za osem týždňov, podľa problémov dieťaťa a krajiny, v ktorej žije. "Čas medzi návštevami je pritom ideálny na realizáciu výučby v domácom prostredí, riadenej a monitorovanej odborníkom. Vytvárame multilingválny systém, vhodný pre väčšinu diagnóz a pre väčšinu výučbových postupov," dodal.

Program je podľa jeho slov určený na výučbu čítania, štartovanie verbalizácie a vokálnej imitácie, rozvoj sluchovej diferenciácie a rozširovanie slovnej zásoby nielen pre deti so špeciálnymi potrebami, ale i pre výučbu čítania a porozumenia reči pre deti z málo podnetného prostredia, pre dospelých s poruchami reči a pre deti a dospelých z Európe geograficky vzdialených regiónov Ázie či Afriky. Slúži tiež na nácvik predškolského čítania.

"Prostredníctvom programu sa dieťa učí čítať hlásky, slabiky a slová v 12 úrovniach s využitím vizuálneho prístupu. Nejde však o hru. Tento nástroj si vyžaduje odborné vedenie, pričom Visual Reading spolupracuje s množstvom expertov z oblasti psychológie, pedagogiky a informačných technológií. Od roku 2016 ho už ocenili stovky ľudí – špeciálnych pedagógov, logopédov, psychológov, liečebných pedagógov aj rodičov detí s postihnutím, ktorí túto metódu výučby vyskúšali," priblížil Baranec.

Ten bude spolu s tímom Slovensko reprezentovať v máji na svetovom finále súťaže Chivas VENTURE v Amsterdame a spolu s ostatnými najlepšími svetovými startupmi môže zabojovať o výhru až vo výške milión dolárov.Téma TASR