Slovenskí študenti môžu získať štipendium na prestížne stredné školy

TASR, 7. marca 2013 13:58

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 11. marca 2013.

Bratislava 4. marca (TASR) - Medzinárodná sieť stredných škôl United World Colleges s finančnou podporou neziskovej organizácie LEAF ponúka aj tento rok niekoľkým študentom gymnázií a stredných škôl zo Slovenska možnosť získať štipendium na dvojročné štúdium na medzinárodných školách svetovej kvality United World Colleges (UWC). Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 11. marca 2013.
Foto: leaf

"Štipendium umožní mladým talentovaným ľuďom zo Slovenska bez ohľadu na ich finančnú situáciu získať naplňujúce a podnetné vzdelanie po ľudskej, akademickej i tvorivej stránke. Rozvíjať svoj intelektuálny aj ľudský potenciál budú v medzinárodnom prostredí spolu s jedinečnými mladými ľuďmi vybranými z viac než 130 krajín sveta," povedal Branislav Kleskeň z neziskovej organizácie LEAF.

Na školské roky 2013/2014 a 2014/2015 je ponúkaných niekoľko plných dvojročných štipendií na stredných školách Red Cross Nordic UWC v Nórsku, UWC Mostar v Bosne a Hercegovine a UWC od Adriatic v Taliansku.

Štipendium môžu získať študenti druhého, prípadne tretieho ročníka pod podmienkou, že k 1. septembru 2013 nedovŕšia 18 rokov. Uchádzač musí byť štátnym občanom SR, jeho priemerný prospech nesmie byť horší ako 1,8 vrátane, musí ovládať základy anglického jazyka a počas štúdia nesmel mať zníženú známku zo správania. Návrat na Slovensko po skončení štúdia nie je podmienkou pre získanie štipendia. "Dlhodobo je však možnosťou, ako zúročiť nadobudnuté vzdelanie a skúsenosti, najmä po absolvovaní vysokej školy a získaní svetových pracovných skúseností," dodal Kleskeň.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať v Bratislave v apríli 2013. Bližšie informácie o jednotlivých školách UWC, štúdiu, ako aj prihlasovacie formuláre a prílohy sú dostupné na stránke http://www.uwc.sk.

Školy UWC už od roku 1962 spájajú študentov takmer všetkých národností, vierovyznaní, kultúrnych a politických zázemí. Počas dvojročného spoločného života sa denne spolu učia, tvoria, spolupracujú, pomáhajú komunite, a tak sa navzájom obohacujú, spoznávajú rôznorodosť, rozvíjajú svoju kultúrnu citlivosť a medzinárodný rozhľad. Cieľom škôl UWC je vychovávať študentov k tolerancii, citlivému prístupu k ľudskej diverzite, osobnej iniciatíve, zodpovednosti a úcte, morálnej integrite a environmentálnemu povedomiu.

Na školách sa vyučuje International Baccalaureate, dvojročný preduniverzitný program považovaný za jeden z najnáročnejších stredoškolských programov vôbec. Po ukončení dvojročného štúdia absolventi UWC získajú medzinárodne akceptovateľnú maturitu, vďaka čomu majú možnosť študovať na univerzitách na celom svete.Téma TASR