Slovenské školy žijú v minulom storočí, budúcnosť je však na internete

Školský servis, 16. januára 2019 8:21

Pre stredné školy je v praxi efektívnejšie propagovať sa na internete, kde sú schopní osloviť uchádzačov aj ich rodičov

Ilustračné foto Foto:


Bratislava 16. januára (SkolskyServis.sk) - Školy sa pri nábore žiakov v 70 % spoliehajú na inzerciu v tlači. Keďže súčasná generácia deviatakov zisťuje informácie hlavne z internetu, školy tak prichádzajú o šancu osloviť svoju cieľovú skupinu. Naopak internetovú reklamu využíva len vyše 12 % škôl. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Než zazvoní, ktorého sa zúčastnila takmer jedna tretina stredných škôl z celej Slovenskej republiky.
Aktuálny prieskum ukázal, že školy ešte stále využívajú reklamy v novinách. Takmer 70 % škôl si pravidelne necháva za stovky eur publikovať do novín a časopisov inzeráty propagujúce ich školu. „Jedná sa však o zbytočne vynaložené financie – inzeráty v tlači totiž vôbec nezasiahnu cieľovú skupinu škôl, ktorou je na internete prakticky žijúca generácia Z,“ zmieňuje konzultant Než zazvoní Karel Komínek. Pre stredné školy je tak v praxi efektívnejšie propagovať sa na internete, kde sú schopní osloviť uchádzačov aj ich rodičov. „Reklama za 40 eur je na Facebooku schopná zasiahnuť až 8000 potenciálnych uchádzačov v správnom veku i lokalite,“ dodáva Komínek.

Školy majú pomerne optimistické očakávania v počte prihlášok v tomto školskom roku. Výsledky prieskumu ukazujú, že iba 5,2 % opýtaných si myslí, že ich škola dostane nižší počet prihlášok než v minulom období. Naopak 21,4 % škôl očakáva viac prihlášok ako minulý rok. Napriek tomu, že v budúcnosti by malo dochádzať k veľmi miernemu rastu počtu žiakov (v radoch desatín percent), školy by mohli mať vo svojom odhade realistickejší pohľad.

Aj napriek rastúcemu vplyvu internetu a sociálnych sietí, je z pohľadu škôl a žiakov najvýznamnejšou aktivitou v nábore deň otvorených dverí, ktorý organizuje 97,5 % škôl. Oproti Česku, kde školy organizujú v priemere tri termíny, však slovenské školy pristupujú k organizácii dňa otvorených dverí pomerne laxne. Polovica z nich organizuje len jeden deň otvorených dverí a úplne vynechávajú víkendové termíny. Zároveň je pre školy jednou z hlavných tohtoročných výziev náboru spôsob, ako osloviť rodičov uchádzačov. „Práve víkendové termíny dní otvorených dverí sú na nadviazanie vzťahov s rodičmi ideálnou príležitosťou – v týždni sa ich kvôli práci často zúčastniť nemôžu,“ dodáva koordinátorka Než zazvoní pre Slovensko Lucia Štefaňáková.

Podľa výsledkov prieskumu sa 34,6 % škôl domnieva, že aspoň jeden človek z ich náborového tímu vyštudoval marketing a 20,4 % respondentov má v tíme sociológa. Pre školy je však marketing škôl nová oblasť. Podľa štatistík Než zazvoní je súčasťou náborového tímu len 12,5 % výchovných poradcov, ktorých sa reálne mohla oblasť marketingu alebo sociológie dotknúť. Odpovede preto možno považovať za nepochopené. „Vysoká miera zavádzajúcich až veľmi nepravdepodobných odpovedí je podľa všetkého spôsobená chýbajúcou osvetou v oblasti školského marketingu: čo to marketing škôl je, čo obsahuje a čo je jeho úlohou. Aj na tomto je potreba v školstve zapracovať,“ zakončuje Štefaňáková.

O štúdii
Štúdie Pripravenosť stredných škôl v nábore: Koncepcie, dni otvorených dverí a zber dát sa zúčastnili stredné školy zo všetkých samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Dotazníkový prieskum prebiehal online na prelome októbra a novembra. Po očistení dát tvorilo vzorku 159 respondentov. Štúdia je súčasťou dlhodobej výskumnej činnosti spoločnosti Než zazvoní v oblasti základného a stredného školstva. Súhrnná správa z tohto prieskumu je k dispozícií k stiahnutiu na http://www.nezzazvoni.sk/stredne-skoly-nabor/.

O Než zazvoní
Než zazvoní od roku 2011 pomáha vedúcim pracovníkom stredných škôl v Česku a od roku 2018 aj na Slovenku s propagáciou a marketingom. Zameriava sa na proces náboru na stredné školy, poskytuje poradenstvo, výskumy a školenia marketingu stredných škôl.

SkolskyServis.sk informovala Bc. Lucia Štefaňáková, Než zazvoní

Téma TASR