Slovenské deti neprestávajú pomáhať

Školský servis, 22. marca 2019 10:48

Spojená škola sv. Františka z Assisi sa stane poslednou zastávkou výstavy DETI VOJNY, ktorá momentálne putuje po slovenských mestách.Bratislava 22. marca (SkolskyServis.sk) - Žiaci bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi reagujú na kampaň POMOC PRE SÝRIU, ktorej iniciátorom je pápežská nadácia ACN Slovensko. Za svojich rovesníkov v Sýrii sa rozhodli obetovať dve sväté omše a budú sa za nich modliť počas pôstnej modlitbovej iniciatívy, do ktorej sa okrem nich zapájajú aj deti z ďalších slovenských škôl.

Prvá z dvoch svätých omší na tento úmysel sa uskutočnila v stredu 20. marca 2019, deň po sviatku sv. Jozefa, ktorý je patrónom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi. Druhú svätú omšu budú žiaci spoločne sláviť 25. marca 2019, v deň druhého výročia slávnostného otvorenia národnej kancelárie na Slovensku. Sýrske deti vyjadrili svoju vďačnosť za pomoc a modlitby kresbami na 50 000 krytoch na sviece, z ktorých sa stovky dostali priamo do rúk slovenských detí modliacich sa za mier.

Spomínaná Spojená škola sv. Františka z Assisi sa zároveň stane poslednou zastávkou výstavy DETI VOJNY, ktorá momentálne putuje po slovenských mestách. Na výstave sa stretávajú kresby sýrskych a slovenských detí, v ktorých sýrske deti vydávajú svedectvo o živote vo vojnou skúšanej Sýrii a slovenské deti vyjadrujú solidaritu so svojimi rovesníkmi. Obrázky, v ktorých sa spája ich volanie po ukončení vojny, sa do priestorov školy presunú krátko pred Veľkou nocou. „Kresby sa tak symbolicky vrátia medzi slovenské deti, ktoré nám účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži DETI PRE SÝRIU ako prvé ukázali svoj súcit a záujem o sýrske deti vojny. Ďakujeme detským hrdinom na oboch stranách,“ povedala riaditeľka ACN Slovensko Martina Hatoková.
DETI VOJNY sú súčasťou kampane POMOC PRE SÝRIU, ktorá prebieha od minuloročného novembra a jej cieľom je podpora tých oblastí života Sýrčanov, ktoré smerujú k čo najrýchlejšej stabilizácii krajiny a zabezpečeniu pokojnej budúcnosti. Viac na www.pomocpresyriu.sk.


ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN každoročne realizuje viac než 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta. Podporuje ju približne 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.


SkolskyServis.sk informovali z ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Téma TASR