Slovenské automobilky uvítali projekt Pripravený na prácu

Školský servis, 4. júla 2018 15:50

Považujú ho za jedno z praktických a efektívnych riešení súčasnej nevyhovujúcej situácie na trhu práce.

Bratislava 4. júla (SkolskyServis.sk) - Zástupcovia konzorcia, ktoré realizuje celoslovenský projekt rekvalifikácií Pripravený na prácu, predstavili jeho zameranie a výhody zástupcom slovenských automobiliek. Stretnutie zorganizoval Zväz automobilového priemyslu /ZAP/ a zúčastnili sa na ňom predstavitelia všetkých štyroch automobilových závodov na Slovensku - Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroen Slovakia, Kia Motors Slovakia a Jaguar Land Rover Slovakia.

Foto:


Konzorcium, ktoré vytvorila Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), dcérska spoločnosť nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG so spoločnosťou Newport Group, vychádzalo pri príprave rekvalifikačných kurzov z nemeckých skúseností. Cieľom projektu je riešiť aktuálne problémy na trhu práce, osobitne v oblasti automobilového priemyslu, kde chýbajú v súčasnosti tisíce kvalifikovaných pracovníkov.

Jedným z hlavných dôvodov nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je súčasný stav vzdelávacieho systému, ktorý nereflektuje potreby zamestnávateľov a trhu práce. Kvalita absolventov klesá a štruktúra nezodpovedá aktuálnym potrebám. Preto sú práve rekvalifikačné aktivity nevyhnutné, zdôraznil na stretnutí Andrej Hutta, zastupujúci konzorcium.

Ako ďalej uviedol, projekt je realizovaný formou rekvalifikačných kurzov na území celej republiky po dobu štyroch rokov. Bude využívať aj kapacity na vybraných stredných odborných školách, ktoré spadajú pod DSA. Rekvalifikačné kurzy majú pripravovať odborníkov predovšetkým pre všetky štyri automobilky, ktoré v súčasnosti na Slovensku pôsobia, ale zároveň aj pre ďalšie firmy v strojárenskom priemysle u nás.

Predstavitelia automobiliek projekt Pripravený na prácu uvítali a považujú ho za jedno z praktických a efektívnych riešení súčasnej nevyhovujúcej situácie na trhu práce. Prítomné automobilky sa dohodli, že ich zástupcovia navštívia vybrané rekvalifikačné kurzy. Pomôžu tak zvýšiť motiváciu účastníkov. Prisľúbili takisto, že najlepším absolventom kurzov ponúknu prácu priamo v ich automobilkách.

.

Téma TASR