Slovenská stredoškoláčka Katarína Kráľová si prevzala cenu v Bruseli

Školský servis, 10. apríla 2018 15:07

Víťazka z Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi získala cenu za preklady z anglického do slovenského jazyka.

Katarína Kráľová Foto: EKBrusel 10. apríla (SkolskyServis.sk) - Nadanej Prievidžanke Kataríne Kráľovej sa nedávno podarilo zvíťaziť v európskej súťaži 17-ročných prekladateľov Juvenes Translatores (po latinsky „mladí prekladatelia“) a dnes (10. apríla) si v Bruseli slávnostne prevzala ocenenie priamo z rúk komisára pre ľudské zdroje Günthera Oettingera. Katarínu okrem toho čaká aj nabitý 3-denný program v Bruseli, počas ktorého navštívi aj Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad.

Súťaž Juvenes Translatores sa teší veľkej podpore a početnej účasti. V školskom roku 2017/2018 sa do nej zapojilo viac ako 3300 študentov z celej Európskej únie, ktorí prekladali texty na tému 60. výročia zrodu EÚ. Študenti si mohli vybrať ktorékoľvek dva z 24 úradných jazykov EÚ a ich 552 možných kombinácií. Tento rok sa prekladalo v 144 jazykových kombináciách, medzi ktorými sa objavil napríklad aj preklad z poľštiny do fínčiny a z češtiny do gréčtiny.

Organizátorom súťaže je od roku 2007 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklady.

Téma TASR