SLOVENČINA: Pôsobil v šesťdesiatich, alebo v šesťdesiatych rokoch?

TASR, 16. augusta 2018 8:30

O rozlišovaní základnej a radovej číslovky v slovách, kde nám nepomáha tvrdá alebo mäkká výslovnosť (siedmim, ôsmim – siedmym, ôsmym) sme už písali.

Foto:TASR


Bratislava 16. augusta (TASR) - Tento zdanlivo banálny problém sa však objavuje aj tam, kde je výslovnosť jasná. Vyskytuje sa skôr v hovorenom prejave, ale chyba sa objaví zavše aj v publicistických textoch.

Najčastejšie je to pri označovaní počtu alebo poradia rokov: keď hovoríme buď o veku nejakej osoby, alebo o nejakom desaťročí v historickom kontexte.

Pittner bol v päťdesiatich rokoch väznený za údajnú špionáž. Bol Pittner vtedy päťdesiatročný, alebo sa to stalo niekedy v rokoch 1950 – 1959? Niekdajší slovenský minister vnútra Ladislav Pittner sa narodil v roku 1934, možné je teda teoreticky oboje, ale platí pravdepodobnejší variant: väznený bol konkrétne v rokoch 1951 – 1953. Veta je teda napísaná nesprávne a malo by byť: bol väznený v päťdesiatych rokoch.

Podobne môžeme uvažovať pri vetách: Ian Simmonds v deväťdesiatych rokoch zažiaril v kapele Sandals. Dvojposchodový biely dom postavil v dvadsiatich rokoch otec terajšieho senátora. Prvý raz som ju čítal v šesťdesiatych rokoch a odvtedy ešte mnohokrát.

Je teda zrejmé, že pravopis (a výslovnosť) základných a radových čísloviek významne ovplyvňuje obsah výpovede, a to niekedy nevhodným spôsobom. V tlači sa objavila napr. aj veta: Nebohý Ing. Štefan Kráľ bol v šesťdesiatich rokoch ligovým hráčom Slovana Bratislava. Ťažko mal kedy nejaký profesionálny športovec takú dlhú kariéru.

Základné číslovky sa od päť vyššie skloňujú podľa vzoru päť, radové číslovky skloňujeme ako prídavné mená. Na základné sa pýtame koľko?, na radové koľký?.

Keď hovoríme o veku osoby, hovoríme spravidla o počte rokov, nie o ich poradí, používame teda základné číslovky. Keď firma zneužíva detskú prácu, v dvadsiatich rokoch z nich urobí kaliky. Infekcia a problémy s dýchaním sú v osemdesiatich rokoch pre muža s Parkinsonovou chorobou nebezpečnou kombináciou.

Pri súhrnnom označovaní poradia desaťročí v histórii používame radové číslovky, a to v množnom čísle, ktoré je inak pre ne nezvyklé. Duce v tridsiatych rokoch výrazne zmenil tvár Ríma. K obrovskému rastu v deväťdesiatych rokoch došlo aj vďaka novým technológiám.

Netreba sa však spoliehať na to, že vek = mäkké i a desaťročia = tvrdé y. Môžeme totiž povedať aj, že sa nedožil svojich päťdesiatych narodenín, alebo že po päťdesiatich rokoch sa nálada v spoločnosti výrazne zmenila. Určujúci je vždy aktuálny význam výpovede.


Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR