SLOVENČINA: Pijeme ranú či rannú kávu?

TASR, 9. augusta 2018 8:30

Prídavné meno odvodené od rána nám neraz spôsobuje ťažkosti.

Foto:TASR


Bratislava 9. augusta (TASR) - Prídavné meno odvodené od rána nám neraz spôsobuje ťažkosti. Ako odlíšiť, v akom tvare ho píšeme? Kedy hovoríme raný a kedy ranný?

Ak ide o prídavné meno odvodené od slova ráno s príponou –ný, píšeme zdvojené spoluhlásky nn. Vtedy je prídavné meno spojené s ránom ako časovým ohraničením dňa (ako obed, večer), keď je opakom slová večerný, večerňajší. Má rovnaký zmysel ako prídavné meno raňajší, môžeme ho ním nahradiť.

Napríklad ranná modlitba, ranná káva, ranná rozcvička, ranná rosa, ranné jedlo,... Nezaobíde sa bez svojej rannej šálky kávy. Na trávu padla ranná rosa. Nemám rád ranné vstávanie.

Ak prídavné meno znamená niečo skoré, včasné, používame tvar s jedným n – raný. Môžeme ho nahradiť slovami skorý, včasný. Opakom je prídavné meno neskorý.

Napríklad raný stredovek, raný vek, rané detstvo, raní kresťania, raná odroda,... V ranom stredoveku boli takéto praktiky bežné. Vývoj v ranom detstve je veľmi dôležitý. Raná odroda jabĺk bola bohatá.


Téma TASR