SLOVENČINA: Nikdy nepožadujme premiérove odstúpenie

TASR, 14. júna 2018 8:30

Vo vyhrotených politických časoch zvyknú komentátori vo svojich článkoch žiadať okamžité premiérove odstúpenie, prípadne premiérkine jasné vysvetlenie kauzy.

Foto:TASR


Bratislava 14. júna (TASR) - Pričom nevedomky zbytočne znižujú váhu svojich vyjadrení nesprávnym pravopisom. Dokonca aj do titulku sa votrie napr. Trápne premiérove kľučkovanie.

Problém je v skloňovaní privlastňovacieho prídavného mena v strednom rode. Tam platí veľmi jednoduché pravidlo, že v nominatíve (a akuzatíve) singuláru majú privlastňovacie adjektíva koncovku -o. Pri mužských menách je to koncovka -ovo, pri ženských koncovka -ino.

Koncové -e v mužských príponách -ove a ženských -ine sa píše iba v množnom čísle. Môžeme mať teda premiérove rozhodnutia, ale jedno rozhodnutie je vždy premiérovo. Podobne môžeme mať sestrine mená, ale jedno meno je sestrino.

Nesprávne tvary sa dostali napr. do viet: mal som veľkú chuť ich niekam poslať, ale na sestrine naliehanie som ich pekne poprosil, aby odišli; Masúd Chán odmietol tvrdenie, že by prezidentove rozhodnutie bolo príliš zhovievavé; akademická obec (samozrejme, nie celá) prijíma premiérove gesto ako prípravu na predvolebnú kampaň. Vo všetkých týchto prípadoch ide o jednotné číslo, takže správne malo byť: sestrino naliehanie, prezidentovo rozhodnutie, premiérovo gesto.

Menej často sa privlastňovacie prídavné mená odvodzujú od zvierat (a vôbec sa neodvodzujú od neživotných podstatných mien). Môžeme sa však stretnúť aj s vetou: Na mačkine veľké šťastie za volantom sedel pozorný vodič. Vychádzajúc z predchádzajúcich riadkov vidíme, že veľké šťastie je zásadne mačkino.

Téma TASR